Hồi 29: Tú hoa

Phương Chứng đại sư quay sang hỏi Lệnh Hồ Xung:

– Ngày rằm tháng sau Tả Lãnh Thiền triệu tập Ngũ Nhạc kiếm phái lên đại hội ở núi Tung Sơn để đề cử và suy tôn chức chưởng môn, Lệnh Hồ thiếu hiệp có cao kiến gì không?

Xem tiếp »

Hồi 27: Tích tuyết

Nhạc Bất Quần vẫn thản nhiên nói:

– Ta không khéo bề dạy dỗ khiến cho các vị tiền bối trong chính giáo vì kẻ bất hiếu là ngươi mà phải căm hận, nếu ta không ra tay, chẳng lẽ lại đùn trách nhiệm cho người khác?

Xem tiếp »

Hồi 25: Vây tự

Lệnh Hồ Xung nhớ lại ngày ở Ngũ Bá cương quần hào đã tranh nhau tâng công với Doanh Doanh, nay quần hào biết nàng bị giam hãm ở chùa Thiếu Lâm thì dĩ nhiên họ sẽ không kể gì đến tính mạng để cứu nàng ra.

Xem tiếp »

Hồi 24: Vấn tín

Nghi Hòa tức giận nói:

– Lệnh Hồ đại hiệp thấy việc nghĩa là dũng cảm nhúng tay vào, cứu nạn cho người trong cơn nguy cấp, đó mới là bậc đại anh hùng, đại trượng phu chân chính.

Xem tiếp »

Hồi 23: Bàng oan

Chung Trấn đứng tựa lưng vào tường, hắn sợ quá sắc mặt lợt lạt, không còn một chút huyết sắc, cất giọng run run hỏi:

– Trên chốn giang hồ có lắm tin đồn đại là giáo chủ trước kia của ma giáo là Nhậm Ngã Hành lại mới xuất hiện, các hạ… các hạ có phải là… Nhậm giáo chủ… không?

Xem tiếp »

Hồi 22: Phục kích

Hấp Tinh đại pháp lúc ban đầu chàng luyện tập không thấy gì khác lạ, nhưng càng luyện về sau càng thấy dễ chịu vô cùng, toàn thân thoải mái, nhẹ lâng lâng như muốn bay bổng lên không.

Xem tiếp »

Hồi 21: Thoát khốn

Lệnh Hồ Xung đã lâu không được một giọt rượu dính môi, bây giờ chàng ngửi thấy mùi rượu thì còn nhịn làm sao được, liền quay ra bảo:

– Ngươi hãy đưa rượu thịt vào đây cho ta ăn uống rồi sẽ tính.

Xem tiếp »