Hồi 38: Khúc hài

Phương Chứng đại sư đại sư giải thích rất tường tận nhiều giờ đồng hồ Lệnh Hồ Xung mới đại khái hiểu thấu được những chỗ tinh diệu của mỗi câu khẩu quyết về nội công này.

Xem tiếp »

Hồi 35: Bách thú

Doanh Doanh thấy Nhạc Bất Quần chưa đủ tin mình liền nói tiếp:

– Lâm Bình Chi đã đầu hàng phái Tung Sơn, gã hạ sát lệnh ái để tỏ rõ lập trường với họ Tả.

Xem tiếp »

Hồi 33: Phục cừu

Dư Thương Hải trỏ tay về phía cát bụi tung bay sau ngựa Lâm Bình Chi mà thóa mạ, nhưng Lâm Bình Chi và Nhạc Linh San đã đi xa rồi thì còn nghe thấy tiếng chửi rủa của hắn thế nào được.

Xem tiếp »

Hồi 32: Đoạt soái

Nguyên Thiên Trụ kiếm pháp của phái Hành Sơn chủ chốt ở chỗ biến hóa như trong đám mây mù huyền ảo, phương hướng hoạt động vô định nên không ai biết đâu mà mò.

Xem tiếp »

Hồi 31: Tỷ kiếm

Ngọc Cơ Tử nghe Tả Lãnh Thiền hỏi ý kiến về việc hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái liền vênh mặt ra chiều đắc ý, giơ thiết kiếm lên đáp:

– Việc hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái, ngoại trừ những kẻ hám danh ham lợi riêng tư cho mình, chẳng nghĩ lợi ích chung như Thiên Môn, chẳng riêng gì phái Thái Sơn của bọn tại hạ mà cả năm phái chúng ta từ trên xuống dưới chẳng ai là không ưng thuận.

Xem tiếp »