AfreecaTV StarCraft League Season 4 Chưa có đánh giá.

ASL Season 4 được tổ chức bởi AfreecaTV và kt GiGA từ ngày 10/09/2017 đến ngày 12/11/2017. Tổng giải thưởng tăng lên đến 100,8 triệu KRW, trong đó giải nhất nhận 60 triệu KRW, giải nhì – 20 triệu KRW, giải 3 – 5 triệu KRW, giải 4 – 3 triệu KRW. Bản đồ của giải đấu bao gồm Tau Cross, Fighting Spirit, Gladiator, Gold Rush và Crossing Field. Vòng loại mở được tổ chức ở 3 thành phố Seoul, Busan và Daegu.

Bảng A

#PlayersTrậnThắngThuaHS
Baxter (Killer)2202-0
Larva3212-1
Light3121-2
Sky2020-2
Chi tiết:
M1. Baxter 1 - 0 Sky
M2. Larva 1 - 0 Light
WF. Baxter 1 - 0 Larva
LM. Sky 0 - 1 Light
FM. Larva 1 - 0 Light

Bảng B

#PlayersTrậnThắngThuaHS
sSak2202-0
Stork3212-1
Last3121-2
hdy (Where)2020-2
Chi tiết:
M1. Last 1 - 0 hdy
M2. sSak 1 - 0 Stork
WF. Last 0 - 1 sSak
LM. hdy 0 - 1 Stork
FM. Last 0 - 1 Stork

Bảng C

#PlayersTrậnThắngThuaHS
effort2202-0
Mind3212-1
Rush3121-2
lazy2020-2
Chi tiết:
M1. effort 1 - 0 lazy
M2. Mind 0 - 1 Rush
WF. effort 1 - 0 Rush
LM. lazy 0 - 1 Mind
FM. Rush 0 - 1 Mind

Bảng D

#PlayersTrậnThắngThuaHS
Sharp2202-0
Jaedong3212-1
Mini3121-2
HiyA2020-2
Chi tiết:
M1. Sharp 1 - 0 Mini
M2. Jaedong 1 - 0 HiyA
WF. Sharp 1 - 0 Jaedong
LM. Mini 1 - 0 HiyA
FM. Jaedong 1 - 0 Mini

Bảng E

#PlayersTrậnThắngThuaHS
Mong2202-0
Rain3212-1
Best3121-2
Ample (Sasin)2020-2
Chi tiết:
M1. Best 1 - 0 Ample
M2. Mong 1 - 0 Rain
WF. Best 0 - 1 Mong
LM. Ample 0 - 1 Rain
FM. Best 0 - 1 Rain

Bảng F

#PlayersTrậnThắngThuaHS
Shuttle2202-0
herO3212-1
SnOw3121-2
firebathero2020-2
Chi tiết:
M1. Shuttle 1 - 0 firebathero
M2. herO 1 - 0 SnOw
WF. Shuttle 1 - 0 herO
LM. firebathero 0 - 1 SnOw
FM. herO 1 - 0 SnOw

Groups Ro. 16 Nominations:

Bảng A

#PlayersTrậnThắngThuaHS
FlaSh2202-0
BaxteR3212-1
Sharp3121-2
Mong2020-2
Chi tiết:
M1. FlaSh 1 - 0 BaxteR
M2. Mong 0 - 1 Sharp
WF. FlaSh 1 - 0 Sharp
LM. BaxteR 1 - 0 Mong
FM. Sharp 0 - 1 BaxteR

Bảng B

#PlayersTrậnThắngThuaHS
Larva2202-0
herO3212-1
effort3121-2
Shine2020-2
Chi tiết:
M1. Shine 0 - 1 Larva
M2. effort 1 - 0 herO
WF. Larva 1 - 0 effort
LM. Shine 0 - 1 herO
FM. effort 0 - 1 herO

Bảng C

#PlayersTrậnThắngThuaHS
Bisu2202-0
Mind3212-1
Shuttle3121-2
sSak2020-2
Chi tiết:
M1. Bisu 1 - 0 Mind
M2. Shuttle 1 - 0 sSak
WF. Bisu 1 - 0 Shuttle
LM. Mind 1 - 0 sSak
FM. Shuttle 0 - 1 Mind

Bảng D

#PlayersTrậnThắngThuaHS
SoulKey2202-0
Rain3212-1
Jaedong3121-2
Stork2020-2
Chi tiết:
M1. SoulKey 1 - 0 Rain
M2. Stork 0 - 1 Jaedong
WF. SoulKey 1 - 0 Jaedong
LM. Rain 1 - 0 Stork
FM. Jaedong 0 - 1 Rain
1. Larva 2 - 3 herO

2. Bisu 1 - 3 FlaSh


Giải 3-4

Larva 1 - 3 Bisu(12/11/2017, Seoul)

herO 1 - 3 FlaSh


1 2 3 4 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *