AfreecaTV StarCraft League Season 6 Chưa có đánh giá.

ASL Season 6 được tổ chức bởi AfreecaTV và olleh tv từ ngày 02/09/2018 đến ngày 28/10/2018. Tổng giải thưởng tăng lên đến 80 triệu KRW, trong đó giải nhất nhận 30 triệu KRW, giải nhì – 10 triệu KRW, giải 3 – 5 triệu KRW, giải 4 – 3 triệu KRW. Bản đồ của giải đấu bao gồm Circuit Breaker, Neo Transistor, Sylphid và Autobahn. herO không thể tham dự giải do phải làm nghĩa vụ quân sự. Vòng loại mở được tổ chức ở 3 thành phố Seoul, Busan và Gwangju.

Bảng A

#PlayersTrậnThắngThuaHS
Jaedong2202-0
Sea3212-1
BaxteR3121-2
Horang22020-2
Chi tiết:
M1. Sea 1 - 0 Horang2
M2. Jaedong 1 - 0 BaxteR
WF. Sea 0 - 1 Jaedong
LM. Horang2 0 - 1 BaxteR
FM. Sea 1 - BaxteR

Bảng B

#PlayersTrậnThắngThuaHS
Shine2202-0
Shuttle3212-1
Where3121-2
ByuL2020-2
Chi tiết:
M1. Shuttle 1 - 0 ByuL
M2. Shine 1 - 0 Where
WF. Shuttle 0 - 1 Shine
LM. ByuL 0 - 1 Where
FM. Shuttle 1 - 0 Where

Bảng C

#PlayersTrậnThắngThuaHS
Best2202-0
Mind3212-1
Movie3121-2
Sacsri2020-2
Chi tiết:
M1. Mind 1 - 0 Sacsri
M2. Best 1 - 0 Movie
WF. Mind 0 - 1 Best
LM. Sacsri 0 - 1 Movie
FM. Mind 1 - 0 Movie

Bảng D

#PlayersTrậnThắngThuaHS
Action2202-0
effort3212-1
Mong3121-2
Stork2020-2
Chi tiết:
M1. effort 0 - 1 Action
M2. Mong 1 - 0 Stork
WF. Action 1 - 0 Mong
LM. effort 1 - 0 Stork
FM. Mong 0 - 1 effort

Bảng E

#PlayersTrậnThắngThuaHS
Last2202-0
SoulKey3212-1
Rush3121-2
Calm2020-2
Chi tiết:
M1. Last 1 - 0 Calm
M2. SoulKey 1 - 0 Rush
WF. Last 1 - 0 SoulKey
LM. Calm 0 - 1 Rush
FM. SoulKey 1 - 0 Rush

Bảng F

#PlayersTrậnThắngThuaHS
Sharp1101-0
Light2111-1
IamMang2111-1
Chi tiết:
M1. Sharp - BYE
M2. IamMang 1 - 0 Light
WF. IamMang 0 - 1 Sharp
LM. BYE - Light
FM. IamMang 0 - 1 Light

Bảng A

#PlayersTrậnThắngThuaHS
Sharp2202-0
Rain3212-1
Sea3121-2
Mind2020-2
Chi tiết:
M1. Rain 0 - 1 Sharp
M2. Mind 0 - 1 Sea
WF. Sharp 1 - 0 Sea
LM. Rain 1 - 0 Mind
FM. Sea 0 - 1 Rain

Bảng B

#PlayersTrậnThắngThuaHS
effort2202-0
Shuttle3212-1
SnOw3121-2
SoulKey2020-2
Chi tiết:
M1. SnOw - Shuttle
M2. SoulKey 0 - 1 effort
WF. SnOw 0 - 1 effort
LM. Shuttle 1 - 0 SoulKey
FM. SnOw 0 - 1 Shuttle

Bảng C

#PlayersTrậnThắngThuaHS
Mini2202-0
Last3212-1
Best3121-2
Shine2020-2
Chi tiết:
M1. Mini 1 - 0 Shine
M2. Best 0 - 1 Last
WF. Mini 1 - 0 Last
LM. Shine 0 - 1 Best
FM. Last 1 - 0 Best

Bảng D

#PlayersTrậnThắngThuaHS
Action2202-0
FlaSh3212-1
Jaedong3121-2
Light2020-2
Chi tiết:
M1. FlaSh 0 - 1 Jaedong
M2. Action 1 - 0 Light
WF. Jaedong 0 - 1 Action
LM. FlaSh 1 - 0 Light
FM. Jaedong 0 - 1 FlaSh
1. Last 2 - 3 effort

2. Shuttle 0 - 3 FlaSh


Giải 3-4

Last 3 - 0 Shuttle


(28/10/2018, Seoul)

effort 3 - 2 FlaSh


1 2 3 4 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *