Hồi 10: Truyền kiếm

Ðiền Bá Quang thấy Lệnh Hồ Xung vẻ mặt khác lạ, tỏ ra cố ý che giấu, gã liền nói:

– Bốn phái Thái Sơn, Tung Sơn, Hằng Sơn và Hành Sơn còn có những bậc cao nhân tiền bối võ nghệ phi thường, nhưng trong quý phái thì chẳng còn một vị nào nữa, đó là sự thực mà võ lâm đều biết cả. Lời nói của Lệnh Hồ huynh khó mà tin được.

Lệnh Hồ Xung đáp ngay:

– Phải! Phải! Phái Hoa Sơn quả không còn bậc cao nhân tiền bối nào tồn tại đến ngày nay. Năm trước tệ phái không may bị chứng ôn dịch hoành hành, những tay cao thủ đời trước đều chết hết, nguyên khí tệ phái bị thương tổn rất nhiều. Ðiền huynh nói rất đúng, trong sơn động thiệt không có tay cao thủ nào của tệ phái cả.

Ðiền Bá Quang đã yên chí là Lệnh Hồ Xung lừa gã nên Lệnh Hồ Xung bảo đúng thì gã cho là trật, bảo không gã lại cho là có, bây giờ Lệnh Hồ Xung xác nhận phái Hoa Sơn không còn một tay cao thủ tiền bối nào thì Ðiền Bá Quang lại nhất định là có. Gã ngẫm nghĩ một chút, chợt nhớ ra điều gì liền vỗ đùi, nói:

– Ðiền mỗ nhớ ra rồi! Té ra là Phong Thanh Dương lão tiền bối!

Lệnh Hồ Xung chẳng biết Phong Thanh Dương là ai, nhưng bất luận Ðiền Bá Quang nói gì hễ hắn phủ nhận là gã lại nhất quyết là có thực. Hắn biết vậy liền xua tay nói:

– Ðiền huynh đừng nói ẩu, Phong… Phong…

Hắn nghĩ trong ba chữ tên Phong Thanh Dương thì chữ “Thanh” thuộc vào hàng nhân vật tiền bối còn cao hơn hai đời so với chữ “Bất” trong cái tên Nhạc Bất Quần của sư phụ hắn nên liền nói tiếp:

– Phong thái sư thúc tổ quy ẩn lâu năm, không hiểu lão nhân gia đi đâu từ bao giờ mà cũng không chắc người còn sống hay đã chết rồi, có lý nào lão nhân gia lại trở lại núi Hoa Sơn nữa? Nếu Ðiền huynh không tin thì cứ vào trong động mà coi sẽ biết rõ thực hư.

Ðiền Bá Quang thấy Lệnh Hồ Xung cố tình mời mình vào động gã càng không dám vào vì sợ mắc bẫy. Gã tự nhủ:

– Thằng cha này vừa nghe mình nói tới tên tuổi Phong Thanh Dương liền lộ vẻ hốt hoảng thì quả nhiên mình đoán không sai. Mình nghe nói những bậc tiền bối phái Hoa Sơn trong một đêm đều bị bạo bệnh mà chết hết, chỉ một mình Phong Thanh Dương hôm ấy không ở trên núi mới thoát khỏi trường kiếp nạn đó. Nhưng bấm đốt ngón tay tính lại thì hiện nay lão đã ngoài 80 tuổi, dù võ công có cao đến đâu thì tinh lực cũng suy giảm nhiều rồi, ta sợ cóc gì.

Gã nghĩ liền nói:

– Lệnh Hồ huynh huynh, chúng ta đã tỷ đấu một ngày một đêm rồi, dù có lệnh thái sư thúc tổ chỉ điểm thì thủy chung Lệnh Hồ huynh huynh vẫn không chống nổi, vậy Lệnh Hồ huynh nên vui vẻ theo Ðiền mỗ xuống núi quách.

Lệnh Hồ Xung toan trả lời thì bất thình lình phía sau có tiếng người lạnh lùng nói:

– Nếu quả ta mà chỉ điểm cho gã thì chẳng lẽ lại không thu thập được thằng lỏi kia hay sao?

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, quay đầu nhìn lại thì thấy một lão già râu tóc bạc trắng, mặc áo bào xanh, đứng bên cạnh cửa sơn động. Sắc mặt lão lợt lạt không còn chút huyết sắc, ra chiều lo buồn uất hận. Lệnh Hồ Xung tự hỏi:

– Lão tiên sinh này từ đâu tới đây? Sao lão đứng ngay đằng sau mà mình chẳng biết gì hết?

Lệnh Hồ Xung còn đang kinh ngạc thì Ðiền Bá Quang ngập ngừng hỏi:

– Phải chăng… tiền bối là Phong lão tiên sinh?

Lão già thở dài, nói:

– Chẳng lẽ trên thế gian này còn có kẻ biết danh hiệu Phong mỗ ư?

Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ rất mau, bụng bảo dạ:

– Trong bản phái còn có vị tiền bối này, nhưng tại sao ta chưa từng nghe sư phụ, sư nương nói tới bao giờ? Nếu lão nghe miệng Ðiền Bá Quang nói ra rồi mạo xưng mà mình cũng tiến lại tham bái, há chẳng khiến những hảo hán trong thiên hạ cười cho ư? Vả lại khi nào có chuyện trùng hợp kỳ diệu đến thế?

Ðiền Bá Quang vừa nhắc đến Phong Thanh Dương là có Phong Thanh Dương xuất hiện liền thì thật là chuyện phi lý. Bỗng nghe lão già thở dài, nói:

– Thằng nhỏ Lệnh Hồ Xung kia, mi thật chẳng ra trò trống gì! Trước hết người phải sử chiêu chiêu “Bạch Hồng Quán Nhật”, tiếp theo là “Hữu Phụng Lai Nghi”, rồi đến “Kim Nhạn Hoành Không”, sau tới “Tuyệt Kiếm Thức”…

Miệng lão nói thao thao bất tuyệt luôn một hồi 30 chiêu thức. Ba chục chiêu này Lệnh Hồ Xung đều học qua rồi, trong đó còn có mấy chiêu hắn ít sử dụng, giữa sư huynh, sư đệ tập dượt còn chưa dùng tới, dù có thi triển đối với Ðiền Bá Quang thì vẫn chưa đủ uy lực. Bỗng nghe lão già nói tiếp:

– Mi còn ngần ngừ cái gì? Biểu diễn hết một lượt cho ta coi thử.

Giọng lão nói trầm trầm tựa hồ rất đỗi thương tâm, song ngữ khí lại có vẻ rất oai nghiêm. Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

– Mình cứ tuân theo lời lão chỉ điểm thử một lượt cũng chẳng sao.

Hắn nghĩ vậy rồi sử chiêu “Bạch Hồng Quán Nhật”, nhưng lúc hắn thu chiêu về thì quãng giữa để một khoảng trống lớn, mũi kiếm không trỏ lên không để đâm từ dưới lên theo chiêu thứ hai là “Hữu Phụng Lai Nghi” được. Hắn cứ để nguyên mũi kiếm trỏ xuống đất rồi đứng thộn mặt ra. Lão già tự xưng là Phong Thanh Dương thở dài, nói:

– Ðồ ngu! Ðồ ngu! Không trách mi là đệ tử của Nhạc Bất Quần, thật chẳng khác chi cục đất, không hiểu biến hóa. Nghiên cứu về kiếm thuật phải làm sao hươi kiếm như nước chảy mây trôi, tùy theo ý mình, muốn lên là lên, muốn xuống là xuống. Mi sử xong chiêu “Bạch Hồng Quán Nhật” mũi kiếm hướng xuống dưới, chẳng lẽ không hiểu thuận thế đảo lên ư? Trong kiếm chiêu không có tư thức này thì mi phải tự ý phối hợp thuận chiều đưa vào chứ?

Câu nói đó thức tỉnh Lệnh Hồ Xung ngay tức khắc. Hắn dừng thanh kiếm lại rồi tự nhiên sử được chiêu “Hữu Phụng Lai Nghi”, rồi không chờ cho kiếm chiêu đi hết đường đã chuyển sang chiêu “Kim Nhạn Hoành Không”. Chiêu này vung lên ở trên đỉnh đầu. Tiện đường vòng của thanh kiếm, hắn nhẹ nhàng biến ra chiêu “Tuyệt Kiếm Thức”. Chiêu thức kết hợp vòng vèo chuyển biến thành một màng kiếm quang dầy đặc không còn một kẽ hở, hắn cảm thấy trong lòng khoan khoái vô cùng, đoạn hắn theo lời lão già tiếp tục sử những chiêu sau cho tới chiêu “Chung Cổ Tế Minh” thì thu kiếm về, cả thảy vừa đúng 30 chiêu. Lão già thở dài nói:

– Ðúng rồi! Có điều đáng tiếc là hãy còn vụng về, nếu đem tỷ đấu với những tay cao thủ thì chưa ăn thua gì, song đối phó với thằng lỏi kia tưởng thế cũng đủ rồi. Mi hãy thử đi coi!

Lệnh Hồ Xung tuy không tin hẳn lão chính là thái sư thúc tổ của hắn, song bất luận lão là ai thì cũng là hạng cao thủ phi thường không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn liền khom lưng kính cẩn thi lễ tạ ơn lão, đoạn quay sang bảo Ðiền Bá Quang:

– Xin mời Ðiền huynh!

Ðiền Bá Quang đáp:

– Ðiền mỗ đã coi Lệnh Hồ huynh sử hết 30 chiêu, tức là đã biết rõ những ưu, khuyết điểm mà còn tỷ đấu thì có thắng cũng chẳng vẻ vang gì.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Ðiền huynh không muốn động thủ càng hay, vậy xin Ðiền huynh tùy tiện. Tại hạ cần ở lại học hỏi lão tiền bối đây một chút, không rảnh để tiễn Ðiền huynh.

Ðiền Bá Quang lớn tiếng:

– Sao lại nói thế được? Lệnh Hồ huynh không theo Ðiền mỗ xuống núi, chẳng lẽ để cái mạng này chết uổng về tay Lệnh Hồ huynh sao?

Ðoạn gã quay lại nói với lão già:

– Thưa Phong lão tiền bối, Ðiền Bá Quang này là kẻ tiểu tử hậu sinh, không đáng đối chiêu với lão nhân gia, lão nhân gia mà động thủ thì không khỏi tổn thương đến bề thế.

Lão già gật đầu, thở dài, rồi từ từ ngồi xuống tảng đá lớn. Ðiền Bá Quang yên tâm, gã nạt lớn:

– Coi đao đây!

Gã vừa hô vừa vung đao chém Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung né mình tránh khỏi, đồng thời phóng kiếm đâm trả. Hắn sử chiêu thứ tư là “Triệt Thủ Thức”, phóng chiêu rồi kiếm khí vẫn tung hoành không ngớt, mà kiếm pháp lại nhẹ nhàng linh động. Đó là vì hắn lĩnh hội được ý nghĩa câu “nước chảy mây trôi, tùy theo ý muốn” nên kiếm thuật tiến bộ khác thường. Lệnh Hồ Xung với Ðiền Bá Quang tỷ đấu hơn 200 chiêu mà vẫn bất phân thắng bại. Nhưng về sau Lệnh Hồ Xung đuối sức dần, Ðiền Bá Quang quát lên một tiếng thật to, cầm đao chém thẳng xuống. Lệnh Hồ Xung thấy khó lòng tránh khỏi liền phóng kiếm nhắm trước ngực đối phương đâm tới. Ðiền Bá Quang xoay đao lại phang đánh “choang” một tiếng rùng rợn, rồi không chờ cho Lệnh Hồ Xung thu kiếm về đã buông đao ra nhảy vọt lên đưa hai tay chịt cổ Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung bị nghẹt, thanh trường kiếm liền rớt khỏi tay. Ðiền Bá Quang quát hỏi:

– Ngươi có theo lão gia hạ sơn không? Nếu không thì lão gia bóp chết.

Trước nay đối với Lệnh Hồ Xung Ðiền Bá Quang vẫn kêu huynh gọi đệ, ăn nói rất từ tốn, nhưng chuyến này gã phải kịch đấu với hắn hơn 200 chiêu, khí tức nổi lên không dằn lòng được, hầm hầm chịt cổ Lệnh Hồ Xung, đồng thời tự xưng là “lão gia”. Lệnh Hồ Xung nét mặt xám xanh nhưng vẫn lắc đầu quầy quậy. Ðiền Bá Quang nghiến răng nói:

– 200 chiêu cũng được mà 300 chiêu cũng không sao, lão gia đã thắng thì ngươi phải theo lão gia xuống núi!

Lệnh Hồ Xung muốn nổi lên tràng cười rộ nhưng bị mười đầu ngón tay của đối phương chịt cổ không sao nói cười ra tiếng được. Bỗng nghe lão già thở dài, nói:

– Ðồ ngu xuẩn ơi, trong tay không có kiếm thì ngón tay là kiếm chứ sao. Vậy chiêu “Kim Ngọc Múa Đường” chẳng lẽ cũng cần phải kiếm mới xử được ư?

Lệnh Hồ Xung nghe lão nói, khác nào một tia chớp lóe ra trong đầu óc hắn, liền không nghĩ ngợi gì nữa, chìa năm ngón tay phải phóng ra phía trước, là chiêu “Kim Ngọc Múa Đường”. Ngón giữa và ngón trỏ đâm vào huyệt Ðản Trung trước ngực Ðiền Bá Quang, Ðiền Bá Quang rú lên một tiếng, té lăn xuống đất, phải buông tay ra khỏi cổ Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung không ngờ mình vừa đâm một cái mà uy lực lại ghê gớm đến độ làm cho Vạn Lý Độc Hành Ðiền Bá Quang khét tiếng giang hồ phải té xuống một cách dễ dàng như vậy. Hắn đưa tay lên sờ cổ họng vừa bị Ðiền Bá Quang chịt, đoạn đưa mắt ngó tên dâm tặc thì thấy gã nắm khoèo dưới đất, không ngớt co quắp thì không khỏi vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Hắn sinh lòng kính ngưỡng lão già vô cùng liền vội chạy đến trước sụp lạy, la lên:

– Bẩm thái sư thúc tổ, xin thái sư thúc tổ tha thứ cho đồ tôn đã có thái độ vô lễ.

Ðoạn gã đập đầu “binh binh”. Lão già cười hỏi:

– Bây giờ ngươi không nghi ta bịp nữa ư?

Lệnh Hồ Xung rập đầu, đáp:

– Muôn ngàn lần đồ tôn không dám. Ðồ tôn may được bái kiến thái sư thúc tổ là sự vui mừng lớn nhất đời.

Phong Thanh Dương nói:

– Ngươi dậy đi!

Lệnh Hồ Xung lại rập đầu ba lần nữa rồi mới đứng lên. Hắn thấy nét mặt lão già cực kỳ tiều tụy, như người bệnh hoạn, liền hỏi:

– Thưa thái sư thúc tổ, thái sư thúc tổ có đói bụng không? Trong động đồ tôn còn ít lương khô.

Hắn nói rồi toan đi lấy nhưng Phong Thanh Dương lắc đầu gạt đi:

– Không cần đâu!

Lão hướng mắt nhìn vầng thái dương, cất giọng trầm trầm nói tiếp:

– Bữa nay trời nắng ấm nhỉ. Ðã mấy chục năm ta không được nhìn ánh nắng mặt trời.

Lệnh Hồ Xung tuy trong lòng rất lấy làm kỳ nhưng không dám hỏi. Phong Thanh Dương lại đưa mắt ngó Ðiền Bá Quang nằm khoèo dưới đất, nói:

– Gã bị ngươi đâm một chiêu vào huyệt Ðản Trung nhưng gã nội công thâm hậu, chỉ sau một giờ là sẽ tỉnh lại, khi đó gã lại liều chết với ngươi. Lúc đó ngươi cần khống chế gã, rồi cần bắt gã tuyên lời thề độc không được tiết lộ việc liên quan đến ta với bất cứ một ai.

Lệnh Hồ Xung nghi ngờ, ngập ngừng hỏi:

– Ðồ tôn làm sao có thể kiềm chế nổi gã…

Phong Thanh Dương thở dài, buồn rầu nói:

– Chỉ trong một giờ là đủ. Ngươi là đệ tử Nhạc Bất Quần, đáng lý ta không truyền thụ võ công cho ngươi. Nhưng ta đã rửa tay gác kiếm, không cùng ai động thủ đối chiêu nữa, nếu chẳng mượn tay ngươi thì khó mà bức bách gã lập lời trọng thề giữ điều bí mật. Ngươi theo ta vào đây.

Phong Thanh Dương trỏ lên vách đá, nói:

– Những đồ hình này đại khái ngươi đã xem qua và nhớ rồi chỉ còn đem ra xử dụng thôi. Nhưng mọi việc không hoàn toàn chỉ có như vậy. Thằng nhỏ Nhạc Bất Quần thật là ngu đần, chẳng hiểu gì hết. Ngươi có tư chất đặc biệt, song bị hắn huấn luyện cho thành ra ngựa gỗ trâu đá.

Lệnh Hồ Xung vốn trong lòng cực kỳ kính ái sư phụ, bây giờ hắn nghe Phong Thanh Dương nhục mạ ân sư, liền ngửng đầu lên cãi:

– Thái sư thúc tổ ơi, đồ tôn không muốn thụ giáo thái sư thúc tổ nữa, bây giờ đồ tôn ra chém chết gã Ðiền Bá Quang là xong.

Phong Thanh Dương sửng sốt, nhưng lão hiểu ngay ý Lệnh Hồ Xung liền lạnh lùng nói:

– Gã đã đả bại ngươi mấy lần mà không giết ngươi, bây giờ ngươi mới chiếm được thượng phong một lần đã hạ sát gã ư? Hừ! Như thế đâu phải cách đối đãi của đệ tử phái Hoa Sơn. Ngươi giận ta mắng sư phụ ngươi hử? Ngươi kêu ta là thái sư thúc tổ, ta gọi y là tiểu tử không được hay sao? Ðược rồi, ta không nói tới y nữa.

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Nếu thái sư thúc tổ không nhục mạ sư phụ của đồ tôn thì đồ tôn xin hết lời kính cẩn và nghe theo giáo hối.

Phong Thanh Dương tủm tỉm cười, nói:

– Thế ra ta đến cầu ngươi để dạy võ nghệ ư?

Lệnh Hồ Xung khom lưng đáp:

– Ðồ tôn khi nào dám thế, xin thái sư thúc tổ tha tội cho.

Phong Thanh Dương trỏ vào đồ hình vẽ kiếm pháp phái Hoa Sơn trên vách đá, nói:

– Những chiêu số này đúng là tuyệt chiêu của bản phái, nhưng có đến quá nửa đã bị thất truyền.

Cả thằng lỏi Nhạc… à sư phụ ngươi cũng không biết. Có điều tuy chiêu số tuyệt diệu mà sử rời rạc từng chiêu một thì sẽ bị người khác phá mất. Lệnh Hồ Xung nghe tới đây xúc động tâm thần. Hắn bắt đầu giác ngộ tới chỗ chí lý về kiếm thuật, bất giác vui mừng khôn tả. Phong Thanh Dương hỏi:

– Ngươi hiểu cái gì thử nói ta nghe?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Phải chăng thái sư thúc tổ dạy rằng những chiêu thức này sử liền một mạch thì địch nhân không tài nào phá được?

Phong Thanh Dương gật đầu, nói:

– Ta đã bảo tư chất ngươi khác thường, quả nhiên óc lãnh hội rất cao. Bọn trưởng lão ma giáo này….

Lão vừa nói vừa chỉ vào những hình người sử côn bổng trên vách đá. Lệnh Hồ Xung hỏi ngay:

– Ðó là những trưởng lão trong ma giáo ư?

Phong Thanh Dương đáp:

– Ngươi không biết hay sao? Mười bộ hài cốt kia là của mười tên trưởng lão ma giáo.

Lão nói xong giơ tay ra trỏ vào những bộ hài cốt nằm la liệt dưới đất. Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ, hỏi:

– Tại sao các trưởng lão ma giáo lại chết cả ở đây?

Phong Thanh Dương đáp:

– Ta giết họ đấy.

Bọn trưởng lão ma giáo đều là những tên võ công tuyệt thế, vậy mà Phong Thanh Dương nói bốn tiếng “ta giết họ đấy” một cách rất hời hợt. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, hỏi:

– Tại… sao thế?…

Phong Thanh Dương nói:

– Chỉ trong vòng một giờ là Ðiền Bá Quang tỉnh lại, ngươi cứ hỏi chuyện dông dài thì còn thời gian đâu mà học võ?

Lệnh Hồ Xung vội đáp:

– Xin thái sư thúc tổ chỉ điểm cho.

Phong Thanh Dương thở dài, nói:

– Những trưởng lão ma giáo thực ra cũng là những người thông minh tài trí thì mới phá được hết những tuyệt chiêu của Ngũ Nhạc kiếm phái. Ðáng tiếc là phải giết đi, thật đáng tiếc!

Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:

– Vừa rồi lão nhân trách mình lãng phí thời gian mà bây giờ chính lão lại thở ngắn than dài.

Tuy trong lòng hắn nghĩ vậy, song ngoài mặt không lộ vẻ gì hết. Phong Thanh Dương lại nói:

– Ðáng tiếc là bọn họ không hiểu rằng chiêu số chỉ là phần “tĩnh”, người phát chiêu mới là phần “động”. Chiêu số “tĩnh” phá giải kỳ tuyệt đến đâu mà khi gặp chiêu số “động” thì sẽ chịu bó tay, cho nên ngươi phải luôn luôn nghĩ đến chữ “động”, còn nếu cứ ỳ ra như cục đất, không biết biến hóa thì dù có thuộc hàng nghìn, hàng vạn chiêu mà gặp phải tay cao thủ chân chính là sẽ bị họ phá sạch ngay.

Lệnh Hồ Xung mừng rỡ như người phát điên. Hắn vốn là một thanh niên mau lẹ, hiếu động, nay nghe Phong Thanh Dương nói mấy câu trúng gan ruột nên thấy sung sướng vô cùng. Hắn luôn miệng:

– Phải lắm! phải lắm! Cần học và sử chiêu linh động…

Phong Thanh Dương nói:

– Trong Ngũ Nhạc kiếm phái nhiều bọn xuẩn tài, chúng cho rằng cứ học những chiêu kiếm tinh thục của sư phụ truyền cho là sẽ trở thành cao thủ. Hừ, họ học thuộc lòng 300 bài thơ Ðường thì cũng ngâm thơ được thật, nhưng chỉ là ngâm thơ người ta, chứ nếu tự mình không có óc sáng tác thì thành đại thi gia làm sao được.

Lão nói mấy câu này thực ra đã mạt sát luôn cả Nhạc Bất Quần, nhưng Lệnh Hồ Xung thấy lời lão rất hợp lý, vả lại lão không trỏ mặt chỉ tên sư phụ hắn nên hắn cũng không phản đối. Phong Thanh Dương nói:

– Luyện võ và sử chiêu linh động mới chỉ là bước đầu, luyện đến chỗ ra tay không còn chiêu thức mới là tiến vào trình độ tuyệt luân. Nhiều người cho rằng những chiêu luyện tới chỗ tối cao là không tài nào phá giải được, nhưng là chiêu thức dù có cao đến đâu mà để đối phương tìm thấy đường lối thì sớm muộn cũng sẽ tìm ra kẽ hở để phá. Còn như đã không có chiêu thức thì địch nhân phá vào đâu?

Lệnh Hồ Xung trống ngực đập loạn xạ, miệng lẩm bẩm:

– Ðã không chiêu thức thì phá vào đâu? Ðã không chiêu thức thì phá vào đâu?

Phong Thanh Dương lại nói:

– Một người thường chưa học võ công bao giờ, cầm kiếm vung loạn lên thì kiến văn của người đối diện có rộng đến đâu cũng chẳng thể đoán được nhát kiếm đâm, chém vào chỗ nào, cho nên hai chữ “phá chiêu” trở thành vô nghĩa. Có điều kẻ không học võ công mà không hiểu chiêu thức tất bị người ta đánh ngã một cách dễ dàng, còn những tay kiếm thuật chân chính nhưng không chiêu số thì kiềm chế được người mà không để cho người kiềm chế mình.

Lão lượm một khúc xương đùi người chết lên, cầm một đầu giơ ra trước mặt Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Bây giờ ngươi phá chiêu này bằng cách nào?

Lệnh Hồ Xung không biết đó là chiêu thức gì, ngơ ngác đáp:

– Ðây không phải là chiêu thức nên đồ tôn không phá giải được.

Phong Thanh Dương tủm tỉm cười, nói:

– Chính là thế đó. Nếu địch nhân sử binh khí hay động quyền cước thành chiêu thức thì ngươi chỉ cần biết cách phá giải là ra tay phá chiêu thắng địch được ngay.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Nếu địch nhân không có chiêu thức thì sao?

Phong Thanh Dương đáp:

– Thì không ai phá được.

Lệnh Hồ Xung tim đập thình thình, hỏi:

– Trên giang hồ có bao nhiêu người đạt đến trình độ như vậy?

Lão thở dài, nói:

– Hiện nay những tay cao thủ như vậy hiếm lắm, họa may ngươi gặp được một, hai vị đã là tốt số lắm rồi. Suốt đời ta mới gặp được ba vị mà thôi.

Lệnh Hồ Xung vội hỏi:

– Ba vị đó là ai?

Phong Thanh Dương chăm chú nhìn Lệnh Hồ Xung một lúc rồi cười nói:

– Trong bọn đệ tử Nhạc Bất Quần vẫn còn có kẻ muốn dính líu đến chuyện bên ngoàim không chịu học kiếm thuật. Hay lắm! Hay lắm!

Lệnh Hồ Xung thẹn đỏ mặt, vội khom lưng, nói:

– Ðồ tôn biết lỗi rồi!

Phong Thanh Dương nói:

– Ngươi không có lỗi gì cả, trái lại tâm tư ngươi hoạt bát, hợp với lòng ta. Có điều hiện tại ít thì giờ, vậy ngươi hãy nối những chiêu số của phái Hoa Sơn thành liên tục, sau đó tìm cách quên hết cả toàn bộ đi, đừng để dạ một chiêu nào cả.

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Dạ dạ!

Hắn ngưng thần coi lại đồ hình trên vách đá. Vách đá này mười phần Lệnh Hồ Xung đã coi đến tám, chín, nhất là kiếm pháp bản môn hắn càng nhớ kỹ, bây giờ hắn không cần mất thì giờ để học chiêu số, mà chỉ cần đem những chiêu thức về kiếm pháp không liên lạc với nhau xếp thành một dây liền. Phong Thanh Dương nói:

– Nhất thiết ngươi nên thuận theo tự nhiên, chỗ nào không làm được thì đừng làm, chỗ nào thôi thì phải thôi ngay, nếu không thể cho dính lại liền thành một xâu thì cũng bỏ quách, tóm lại đừng có chút nào miễn cưỡng.

Lệnh Hồ Xung luyện kiếm mười mấy năm, mỗi lần luyện tập đều phải để hết tinh thần, không dám lơ đãng chút nào vì tiêu chuẩn của Nhạc Bất Quần đòi hỏi rất chính xác. Một cái giơ tay, cất chân mà sai trật pháp độ mấy tấc là phải đính chính ngay tức khắc, chiêu thức nào cũng phải sử cho thật thiện mỹ, không được mảy may sai trật mới được y gật đầu công nhận. Lệnh Hồ Xung là khai sơn đệ tử, bản tính hắn cương cường hiếu thắng, lại được sư phụ, sư nương khen ngợi luôn luôn nên lúc hắn luyện mỗi chiêu càng khép mình vào lề luật gấp bội. Hắn không ngờ Phong Thanh Dương dạy kiếm lại trái ngược hoàn toàn với đường lối cũ. Lão muốn hắn càng tùy tiện càng hay và như vậy rất hợp với tâm ý hắn. Lúc hắn sử kiếm trong lòng sung sướng khôn tả, khác nào uống thứ rượu ngon cất đã mấy chục năm, mùi vị êm ngọt phi thường. Giữa lúc Lệnh Hồ Xung đang say mê sử kiếm, bỗng nghe tiếng Ðiền Bá Quang đứng ngoài gọi:

– Lệnh Hồ huynh! Mời Lệnh Hồ huynh ra đây tỷ võ.

Lệnh Hồ Xung thu kiếm về, đứng yên nhìn Phong Thanh Dương, hỏi:

– Thưa thái sư thúc tổ, đồ tôn múa may quay cuồng như vậy liệu có chống được với kKhoái đao của hắn không?

Phong Thanh Dương lắc đầu đáp:

– Chống không nổi, còn sai nhiều lắm!

Lệnh Hồ Xung kinh hãi hỏi:

– Không chống nổi ư?

Phong Thanh Dương đáp:

– Ðã muốn chống là tự nhiên không chống nổi, sao ngươi cứ phải chống đối mới được?

Lệnh Hồ Xung nghe lão nói vậy liền tỉnh ngộ ngay. Hắn mừng thầm nghĩ bụng:

– Phải rồi, gã năn nỉ mình xuống núi, dĩ nhiên không dám hạ sát thủ. Gã muốn sử đao pháp gì thì sử, mình không cần biết tới mà chỉ việc tấn công là xong.

Hắn cầm kiếm ra khỏi động, thấy Ðiền Bá Quang cầm ngang lưỡi đao đứng đó. Ðiền Bá Quang nói:

– Lệnh Hồ huynh! Lệnh Hồ huynh được Phong lão liền bối chỉ điểm yếu quyết, quả nhiên kiếm pháp tiến bộ rất nhiều, có điều vừa rồi Ðiền mỗ bị Lệnh Hồ huynh đánh ngã là vì sơ ý một chút chứ trong lòng không phục, bây giờ chúng ta tái đấu.

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Ðược lắm!

Hắn vung kiếm chênh chếch đâm tới, thanh trường kiếm lảo đảo lung lay mà không có chút kình lực nào cả. Ðiền Bá Quang rất lấy làm kỳ, tự hỏi:

– Thằng cha này phát điên rồi chăng?

Hắn vung đao chém nhẹ một nhát. Lệnh Hồ Xung không né tránh, nghiêng mũi kiếm, nhắm đâm chênh chếch vào bụng dưới đối phương. Ðiền Bá Quang la lên:

– Ô hay!

Rồi xoay đao lại gạt. Không ngờ Lệnh Hồ Xung đột nhiên tung trường kiếm từ trên không xuống, Ðiền Bá Quang đang ngửng lên nhìn thì Lệnh Hồ Xung dùng tay còn lại đánh một quyền khá nặng vào mũi hắn, máu tươi đổ ra rất nhiều. Ðiền Bá Quang còn đang kinh hãi thì Lệnh Hồ Xung lại dùng tay làm kiếm đâm tới cực kỳ mau lẹ, trúng ngay vào huyệt Ðản Trung của Ðiền Bá Quang. Ðiền Bá Quang toàn thân nhũn ra, từ từ té xuống, vẻ mặt gã cực kỳ kinh dị, lại vô cùng phẫn nộ. Lệnh Hồ Xung xoay mình lại, Phong Thanh Dương gọi hắn vào động, bảo:

– Ngươi lại được thêm nửa giờ nữa để luyện kiếm. Gã hai lần bị ngươi điểm té, thương thế lần này nặng hơn và dĩ nhiên lâu hơn lần đầu. Có điều lần sau tái đấu không chừng gã sẽ dùng đến phép đánh liều mạng, vậy ngươi phải cẩn thận mới được. Bây giờ ngươi hãy vào luyện kiếm pháp phái Hành Sơn đi!

Tưởng bất tất phải thuật lại cho rườm lời. Lệnh Hồ Xung sau khi được Phong Thanh Dương chỉ điểm, chiêu số về kiếm pháp của hắn như có, như không, về ý tứ chiêu số hãy còn, nhưng về hình thức chiêu số không rõ rệt nữa, thiệt là biến hóa đến độ xuất quỉ nhập thần. Ðiền Bá Quang tỉnh dậy rồi lại thêm hai lần gã bị đánh ngã.

Trời đã xế chiều, Lục Ðại Hữu đem cơm lên núi. Lệnh Hồ Xung thấy gã còn ở đằng xa vội xách Ðiền Bá Quang bỏ vào phía sau tảng đá, còn Phong Thanh Dương vẫn ở dưới hậu động không ra. Lệnh Hồ Xung bảo Lục Ðại Hữu:

– Mấy bữa nay ta ăn thấy ngon miệng vậy mai Lục sư đệ mang nhiều cơm rau hơn một chút nhé!

Lục Ðại Hữu thấy đại sư ca vẻ mặt vui tươi, khác hẳn tình hình mấy tháng trước nên trong lòng cũng mừng thầm, đáp:

– Hay lắm, mai tiểu đệ sẽ đưa lên một giỏ cơm lớn.

Lục Ðại Hữu xuống núi rồi, Lệnh Hồ Xung giải khai huyệt đạo cho Ðiền Bá Quang, mời gã cùng Phong Thanh Dương cùng ăn cơm. Phong Thanh Dương chỉ ăn nửa bát, còn Ðiền Bá Quang ôm mối bất bình không sao nuốt được. Gã vừa và cơm vừa càu nhàu thóa mạ. Ðột nhiên gã bóp mạnh đánh “cách” một tiếng, cái bát sành bị bể thành mười mấy mảnh, cả mảnh bát lẫn cơm đổ xuống người gã. Lệnh Hồ Xung cười khanh khách, nói:

– Ðiền huynh giận cái bát cơm làm chi vậy?

Ðiền Bá Quang tức giận, hằn học nói:

– Mẹ kiếp! Ðiền mỗ tức quá, chỉ vì Ðiền mỗ không muốn giết thằng lỏi nhà ngươi thành ra ngươi chỉ công chứ không phòng thủ, nhờ đó mà chiếm được tiện nghi. Hừ hừ! Mẹ kiếp, tiểu ni .. tiểu ni…

Gã hiển nhiên muốn thóa mạ Nghi Lâm, nhưng không hiểu gã nghĩ sao, đang nói dở dang bỗng dừng lại. Gã nói liền mấy câu “tiểu ni, tiểu ni” rồi lớn tiếng:

– Lệnh Hồ Xung! Ngươi có giỏi thì tái đấu với ta.

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Ðược lắm!

Ðoạn hắn chống kiếm đứng dậy. Cuộc ác đấu này cực kỳ hung hiểm, Lệnh Hồ Xung vẫn đánh như trước, mỗi lần Ðiền Bá Quang phóng đao đâm tới, gã không đỡ gạt cứ dùng tuyệt chiêu phản kích. Nhưng không ngờ lần này Ðiền Bá Quang không nhịn nữa, “soạt soạt”, một đao đâm trúng vào vế đùi Lệnh Hồ Xung, một đao vạch vào cánh tay trái, hằn thành vết thương khá sâu. Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi, vừa đau đớn, thành ra kiếm pháp tán loạn, sau đó mấy chiêu là bị Ðiền Bá Quang đá ngã lăn ra. Ðiền Bá Quang lấy làm đắc ý, kề đao vào cổ Lệnh Hồ Xung, hỏi:

– Còn đánh nữa hay thôi? Từ giờ ta không nể đâu, mỗi lần đánh là mỗi lần ta chém ngươi mấy nhát. Dù ta không giết ngươi nhưng cũng chẳng để thân thể ngươi toàn vẹn.

Lệnh Hồ Xung cười khanh khách, nói:

– Ðánh nữa chứ! Dù Lệnh Hồ Xung này không thắng nổi Ðiền huynh, chẳng lẽ Phong thái sư thúc tổ của tiểu đệ lại thõng tay để mặc cho Ðiền huynh hoành hành hay sao?

Ðiền Bá Quang nói:

– Phong lão gia là bậc cao nhân tiền bối, không thèm động thủ với ta đâu.

Gã nói nhưng trong bụng nghĩ thầm:

– Nếu mình đả thương Lệnh Hồ Xung trầm trọng thì Phong Thanh Dương tất nhiên sẽ tức giận ra tay. Dù lão không hạ thủ giết người mà chỉ đuổi mình xuống núi cũng là hỏng bét.

Lệnh Hồ Xung xé vạt áo buộc vết thương rồi tiến vào trong động. Hắn lắc đầu nhăn nhó cười nói:

– Thưa thái sư thúc tổ, quả nhiên gã thay đổi chiến lược, đánh chém thực sự. Nếu gã mà chém đúng cánh tay phải, không sử kiếm được nữa thì khó lòng thắng gã.

Phong Thanh Dương nói:

– Trời đã gần tối, ngươi ước hẹn gã ngày mai tái đấu. Ðêm nay chúng ta thức một đêm, ta sẽ dạy cho ngươi ba chiêu kiếm pháp.

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Ba chiêu thôi ư?

Hắn nghĩ bụng:

– Vẻn vẹn có ba chiêu kiếm thì hà tất phải mất cả một đêm mới học xong.

Phong Thanh Dương thủng thẳng đáp:

– Ta coi ngươi có vẻ thông minh đặc biệt, nhưng chưa hiểu có thông minh thật không, hay chỉ là thông minh giả dối. Nếu ngươi thông minh thật thì một đêm nay may ra có thể học được ba chiêu này, nhược bằng tư chất ngươi đần độn, tầm thường thì sáng mai ngươi đừng chường mặt ra đấu với gã nữa, cứ nhận thua rồi theo gã xuống núi quách cho rồi.

Lệnh Hồ Xung nghe thái sư thúc tổ nói vậy thì liệu chừng ba chiêu kiếm này không phải tầm thường và nhất định là rất khó học, nhưng hắn động lòng hiếu thắng, ngang nhiên đáp:

– Thưa thái sư thúc tổ, nếu đồ tôn tư chất ngu độn không thể học được ba chiêu đó thì thà để gã chém một đao chết quách đi cho rồi, chứ nhất định không chịu theo gã xuống núi.

Phong Thanh Dương cười nói:

– Vậy thì hay lắm!

Lão ngửng đầu lên trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:

– Trong một đêm mà bắt học ba chiêu thì không khỏi quá ép uổng. Chiêu thứ hai tạm thời chưa cần dùng đến, vậy ngươi chỉ học khẩu quyết chiêu thứ nhất và chiêu thứ ba cũng tạm đủ rồi. Có điều… Chà! Trong chiêu thứ ba có rất nhiều chỗ biến hóa do chiêu thứ hai mà ra. Thôi được! Chúng ta sẽ lược bớt những chỗ biến hóa có liên quan đến chiêu thứ hai thử coi có được không.

Lão lẩm bẩm một mình, có lúc trầm ngâm rồi lại lắc đầu. Lệnh Hồ Xung thấy lão ra vẻ lo âu thì không khỏi ngứa ngáy khó chịu, vì gã biết môn võ công nào càng khó học bao nhiêu thì uy lực càng mãnh liệt bấy nhiêu. Bỗng nghe Phong Thanh Dương miệng lẩm bẩm:

– Trong chiêu thứ nhất có 360 chỗ biến hóa, nếu quên một chỗ là chiêu thứ ba sử không đúng được, cái khó là ở chỗ đó.

Lệnh Hồ Xung nghe nói tới một chiêu thứ nhất đã có tới 360 chỗ biến hóa thì giật mình kinh hãi. Phong Thanh Dương bấm đốt ngón tay tính:

– Qui Muội qua Vô Vọng, Vô Vọng tới Ðồng Nhân, Ðồng Nhân sang Ðại Hữu… Giáp chuyển sang Bính, Bính chuyển sang Canh, Canh chuyển sang Quí… Tí Sửu giao nhau, Thìn Tỵ giao nhau, Ngọ Mùi giao nhau… Phong Lôi là một lần biến, Thủy Hỏa là một lần biến… Càn Khôn đối nhau, Chấn Ðoài đối nhau, Ly Tốn đối nhau… Ba thêm thành năm, năm thêm thành chín…

Lão càng đếm càng lộ vẻ lo âu, rồi thở dài nói:

– Ngày trước ta học chiêu thứ nhất phải mất những ba tháng trời, thế mà bảo ngươi trong một đêm học hai chiêu chẳng phải là nói giỡn ư? Qui Muội qua Vô Vọng…

Lão nói đến đây bỗng im bặt, tỏ ra thần trí lơ đãng. Sau một lúc lão hỏi:

– Vừa rồi ta nói gì nhỉ?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Thái sư thúc tổ vừa nói Qui Muội qua Vô Vọng, Vô Vọng tới Ðồng Nhân, Ðồng Nhân sang Ðại Hữu…

Phong Thanh Dương giương cặp lông mày lên, nói:

– Trí nhớ của ngươi hay thật, rồi sau sao nữa?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Thái sư thúc tổ nói Giáp chuyển sang Bính, Bính chuyển sang Canh, Canh chuyển sang Quí…

Hắn đọc không sai chữ nào. Phong Thanh Dương rất lấy làm kỳ, hỏi:

– Người đã từng nghe yếu quyết Ðộc Cô cửu kiếm à?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Ðồ tôn chưa từng học qua, không biết môn này kêu bằng Ðộc Cô cửu kiếm.

Phong Thanh Dương nói:

– Ngươi chưa học qua sao đã thuộc lòng?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Ðồ tôn vừa nghe thái sư thúc tổ lẩm nhẩm như vậy.

Phong Thanh Dương lộ vẻ vui mừng, nói:

– Nếu vậy thì có thể được. Trong một đêm tuy không học được hoàn toàn, nhưng ngươi cố mà nhớ lấy. Chiêu thứ nhất không cần học, còn chiêu thứ ba chỉ học một nửa. Người hãy nghe lại đây: Qui Muội qua Vô Vọng, Vô Vọng tới Ðồng Nhân, Ðồng Nhân sang Ðại Hữu…

Lão tiếp tục đọc xuống tất cả hơn 900 chữ rồi nói:

– Ngươi thử đọc lại một lượt.

Lệnh Hồ Xung vâng lời đọc lại, chỉ trật có bảy tám chữ. Phong Thanh Dương liền đính chính lại cho hắn. Lệnh Hồ Xung đọc đến lần thứ hai đã không có chỗ nào sai trật nữa, Phong Thanh Dương mừng rỡ vô cùng, nói:

– Hay lắm! Hay lắm!

Lão liền truyền cho Lệnh Hồ Xung thêm mấy trăm chữ khác về khẩu quyết. Lão chờ Lệnh Hồ Xung thuộc lòng rồi lại tiếp tục dạy mấy trăm chữ nữa, tổng cộng là năm ngàn chữ. Tuy trí nhớ của Lệnh Hồ Xung đặc biệt hơn người nhưng cũng mất hơn một giờ mới nhớ. Phong Thanh Dương bảo hắn đọc từ đầu đến cuối ba lần, thấy hắn đã nhớ hết liền bảo:

– Ðó là điều kiện căn bản về Ðộc Cô cửu kiếm. Bây giờ nhớ được rồi, song nếu không hiểu rõ đạo lý bên trong thì ngày sau rất dễ quên. Vậy bắt đầu từ hôm nay ngươi cần phải đọc nhẩm luôn miệng.

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Ðồ tôn xin vâng lời.

Phong Thanh Dương lại nói:

– Chiêu thứ nhất của Ðộc Cô cửu kiếm gọi là “Tổng Quát Thức”, có rất nhiều biến hóa. Việc thể hiện thiên tổng quát này bây giờ chưa học vội. Chiêu thứ hai là “Phá Kiếm Thức”, dùng để phá mọi kiếm pháp trong thiên hạ. Chiêu thứ ba là “Phá Đao Thức”, dùng để phá giải đơn đao, song đao, liễu diệp đao, quỉ đầu đao, phá đại đao, trảm mã đao… Ðiền Bá Quang thi triển phép khoái đao bằng đơn đao, vậy đêm nay ngươi chỉ học một bộ đơn đao để đối phó với đao pháp của gã.

Lệnh Hồ Xung nghe nói thì vừa kinh hãi, vừa mừng thầm nói:

– Phép Cửu kiếm này thần diệu như vậy mà đồ tôn thiệt chưa từng nghe ai nói đến bao giờ.

Phong Thanh Dương nói:

– Sư phụ ngươi đã nghe qua rồi, nhưng hắn không muốn đề cập tới với các ngươi mà thôi.

Lệnh Hồ Xung rất lấy làm kỳ, hỏi:

– Tại sao vậy?

Phong Thanh Dương không trả lời vào câu hỏi, lão nói:

– Chiêu thứ ba trong Ðộc Cô cửu kiếm là “Phá Đao Thức”, điều cốt yếu là lấy nhẹ nhàng chống chọi với trầm trọng, dùng mau lẹ để kiềm chế chậm chạp. Phép khoái đao của Ðiền Bá Quang cũng nhanh lắm, nhưng ngươi cần phải nhanh hơn gã nhiều thì phải dùng cách gì? Ngươi còn nhỏ tuổi mà thi đua mau lẹ với thì gã còn có thể được, còn ta đây đã già nua tuổi tác mà muốn mau hơn gã thì chỉ còn một biện pháp duy nhất, đó là ra chiêu trước gã. Vậy ngươi liệu chừng gã sắp ra chiêu gì thì ngươi phải tranh tiên đón đầu, đối phương chưa cất tay mà mũi trường kiếm của ngươi đã trỏ vào chỗ yếu hại của gã thì gã có mau lẹ đến đâu cũng không kịp ngươi được.

Lệnh Hồ Xung gật đầu lia lịa, đáp:

– Dạ dạ! Phép Ðộc Cô cửu kiếm này phát huy chiêu thứ ba phải chăng dạy người cách liệu địch để chiếm tiên cơ?

Phong Thanh Dương vỗ tay đáp:

– Ðúng lắm! Đúng lắm! Thằng nhỏ này thật dễ dạy. Bốn chữ “liệu địch tiên cơ” đúng là chỗ tinh yếu của chiêu kiếm thứ ba. Bất luận là ai sắp ra chiêu nào, nhất định đều có trầm triệu, ví như gã muốn chém một đao vào vai bên tả ngươi tự nhiên gã đưa mắt nhìn vào đó, nếu lúc ấy thanh đao của gã đang ở phía dưới dĩ nhiên gã sẽ vung đao lên để vạch từ trên chém chéo xuống.

Lão liền đem những chỗ biến hóa về chiêu thứ ba phân tích cho Lệnh Hồ Xung nghe. Lệnh Hồ Xung trong lòng khoan khoái vô cùng. Bỗng nhiên hắn được nghe môn võ học chưa từng thấy bao giờ, khác nào một gã thiếu niên quê mùa đột nhiên được tới chốn hoàng cung nội viện, những điều mắt thấy chẳng cái gì là không tân kỳ, khác lạ. Chiêu kiếm thứ ba biến hóa cực kỳ phức tạp, trong vòng một giờ Lệnh Hồ Xung chỉ lĩnh hội được hai, ba phần mười, còn ngoài ra hắn chỉ cố ghi nhớ khẩu quyết vào lòng. Người dạy hết sức, kẻ học hết lòng, thành ra không biết gì đến thời gian.

Bỗng nghe Ðiền Bá Quang ở ngoài động lớn tiếng gọi:

– Lệnh Hồ huynh, trời sáng rồi, đã tỉnh giấc chưa hay còn ngủ?

Lệnh Hồ Xung thộn mặt ra, khẽ nói:

– Trời ơi, sáng mất rồi!

Phong Thanh Dương thở dài, nói:

– Ðáng tiếc thời gian cấp bách quá. Ngươi học rất mau chóng, mau hơn lòng ước vọng của ta nhiều. Bây giờ ngươi ra đấu với gã đi!

Lệnh Hồ Xung vâng lời. Hắn nhắm mắt để nhẩm lại những điều cốt yếu đã học đêm qua, đột nhiên mở bừng mắt ra, nói:

– Thưa thái sư thúc tổ, đồ tôn có chỗ chưa hiểu là tại sao hết thảy mọi biến hóa đều là chiêu số tấn công, không có chỗ nào phòng thủ?

Phong Thanh Dương nói:

– Phép Ðộc Cô cửu kiếm chỉ có tiến chứ không có thoái, dĩ nhiên chiêu nào cũng nhằm tấn công, bắt buộc bên địch phải thủ. Nếu địch thủ thì dĩ nhiên không cần thủ nữa. Người sáng chế ra kiếm pháp này là Ðộc Cô Cầu Bại tiền bối, cứ một cái tên “Cầu Bại” cũng đủ thấy lão nhân gia suốt đời muốn cầu lấy một lần thua mà không sao được. Kiếm pháp này ra đời đã thành thiên hạ vô địch thì còn thủ làm gì nữa? Giả tỷ có ai đánh lão nhân gia phải xoay kiếm về thế thủ thì lão nhân gia không biết sung sướng đến thế nào rồi.

Lệnh Hồ Xung lặp đi lặp lại câu:

– Ðộc Cô Cầu Bại! Ðộc Cô Cầu Bại!

Trong lòng hắn tưởng tượng ra một vị tiền bối chống kiếm vào chốn giang hồ, khắp thiên hạ không ai địch nổi. Lão muốn tìm một tay đối thủ bức bách lão quay về thế thủ một chiêu, chỉ một chiêu thôi cũng không được, tình trạng này thật khiến cho người ta phải kinh hãi và khâm phục hết chỗ nói.

Bỗng nghe Ðiền Bá Quang lại la lớn:

– Ra mau đi để ta chém cho hai nhát nữa!

Lệnh Hồ Xung cầm trường kiếm, lớn tiếng đáp:

– Tiểu đệ sắp ra đây.

Phong Thanh Dương chau mày, nói:

– Bữa nay không đủ thì giờ, ngươi chưa thể luyện được chiêu thứ ba đến chỗ tinh vi và phân tích tỉ mỉ. Bây giờ ngươi ra tiếp chiêu với gã, có điều là nếu gã phóng đao trúng vào tay phải của ngươi thì khi ấy ngươi đành để tùy ý gã hoặc chém hoặc mổ, không còn sức kháng cự nữa. Ðó là một điều ta rất băn khoăn!

Lệnh Hồ Xung hăng hái, đáp:

– Ðồ tôn sẽ hết sức chiến đấu.

Hắn cầm kiếm ra khỏi động, làm bộ lừ thừ, vươn vai, ngáp dài. Hắn lại giơ tay lên dụi mắt hỏi:

– Ðiền huynh dậy sớm thế? Ðêm qua không ngủ được ư?

Miệng hắn nói vậy, nhưng bụng bảo dạ:

– Ta chỉ cần sao qua được lúc này vào học thêm được mấy giờ thì vĩnh viễn không sợ gì gã nữa.

Ðiền Bá Quang giơ đơn đao lên nói:

– Lệnh Hồ huynh, Ðiền mỗ thật không có ý đả thương Lệnh Hồ huynh, nhưng Lệnh Hồ huynh cố chấp quá độ, Ðiền mỗ nói thế nào Lệnh Hồ huynh cũng không chịu hạ sơn, bắt buộc Ðiền mỗ phải gây thương tích cho Lệnh Hồ huynh, như vậy há chẳng là đắc tội với Lệnh Hồ huynh lắm sao?

Lệnh Hồ Xung động tâm, đáp:

– Điền huynh chỉ cần một đao chặt đứt cánh tay phải là xong. Lúc đó tại hạ không sử kiếm được, Ðiền huynh muốn giết, muốn mổ thế nào tùy ý.

Ðiền Bá Quang lắc đầu, nói:

– Tại hạ chỉ muốn Lệnh Hồ huynh chịu thua, hà tất phải chặt tay hữu Lệnh Hồ huynh làm chi?

Lệnh Hồ Xung mừng thầm trong bụng, nói:

– Tại hạ chỉ sợ Ðiền huynh trong bụng nói thế nhưng lúc thua cáu lên thì bất cứ độc chiêu dã man nào cũng dám sử dụng.

Ðiền Bá Quang nói:

– Lệnh Hồ huynh bất tất phải nói khích Ðiền mỗ. Một là Ðiền mỗ đối với Lệnh Hồ huynh vốn không thù oán, hai là kính trọng Lệnh Hồ huynh có tư cách hảo hán, ba là làm Lệnh Hồ huynh trọng thương thì e có người làm khó dễ cho mình, vậy Lệnh Hồ huynh cứ yên tâm mà ra chiêu đi!

Lệnh Hồ Xung nói:

– Hay lắm! Nào mời Ðiền huynh!

Ðiền Bá Quang vung đao lên ra một hư chiêu, rồi chiêu thứ hai gã mới chém chếch xuống, ánh đao lóe lên, khí thế cực kỳ hung mãnh. Lệnh Hồ Xung toan sử dụng biến thế trong chiêu thứ ba về Ðộc Cô cửu kiếm để phá giải, ngờ đâu đao pháp của Ðiền Bá Quang quá mau lẹ, hắn sắp phóng kiếm thì đao pháp của đối phương đã tới rồi. Mới qua ba chiêu, Lệnh Hồ Xung trong lòng cực kỳ xao xuyến, la thầm:

– Hỏng bét, hỏng bét! Kiếm pháp mình mới học hoàn toàn không dùng được, nhất định sẽ bị thái sư thúc tổ quở mắng là ngu ngốc.

Hắn đánh vài chiêu nữa, mồ hôi trán nhỏ tong tỏng. Lúc Lệnh Hồ Xung đang hoang mang thì ngược lại, trong con mắt Ðiền Bá Quang lại thấy kiếm pháp của hắn cực kỳ hung hiểm, chiêu nào cũng khắc tinh với đao pháp của gã. Gã kinh hãi phi thường, tự nghĩ:

– Mấy chiêu kiếm này rõ ràng hắn có thể giết mình mà sao lại cố ý phóng chậm một chút? Phải rồi, hắn muốn nương tay cho mình biết khó mà rút lui. Nhưng dù mình biết là khó vẫn không rút lui được mới khổ chứ. Thôi đành đánh đến cùng rồi muốn ra đâu thì ra.

Ðiền Bá Quang trong lòng nghĩ vậy, lúc phóng đao chém tới không dám dùng kình lực đến độ chót. Cả hai bên cùng úy kỵ nhau và đều ra chiêu rất thận trọng. Cuộc tỷ đấu diễn ra được một lúc, đao pháp của Ðiền Bá Quang dần dần nhanh hơn mà Lệnh Hồ Xung ứng dụng những biến thức trong chiêu thứ ba của Ðộc Cô cửu kiếm cũng dần dần thuần thục hơn. Ðao quang và kiếm quang lấp lóe, hai bên giao thủ mỗi lúc một nhanh.

Ðiền Bá Quang bỗng quát lên một tiếng thật to, phóng chân đá vào bụng dưới Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung cho người ngã về phía sau. Hắn xoay chuyển ý nghĩ rất mau:

– Ta chỉ cần được quãng thời gian chừng một ngày một đêm nữa là nhất định kềm chế được gã.

Hắn liền buông kiếm rời khỏi tay hai mắt nhắm nghiền, ngừng thở, giả vờ ngất đi. Ðiền Bá Quang thấy Lệnh Hồ Xung nằm chết giấc thì giật mình kinh hãi. Nhưng gã biết hắn rất giảo quyệt, không dám cúi xuống vì sợ hắn đột nhiên tập kích. Gã cầm ngang thanh đao để trước ngực, tiến lại gần mấy bước, cất tiếng gọi:

– Lệnh Hồ huynh! Lệnh Hồ huynh làm sao vậy?

Hắn gọi mấy lần Lệnh Hồ Xung mới lần lần tỉnh lại, hơi thở phập phù, nói:

– Chúng ta… chúng ta lại đánh nữa.

Hắn chống tay đứng dậy, nhưng chân trái nhũn ra, lại té xuống ngay. Ðiền Bá Quang nói:

– Lệnh Hồ huynh không đứng dậy được nữa rồi. Chi bằng nghỉ ngơi một ngày cho lại sức rồi sáng mai theo Ðiền mỗ xuống núi.

Lệnh Hồ Xung không nói gì, lại chống tay xuống đất làm như muốn đứng lên mà miệng thở hồng hộc không ngớt. Ðiền Bá Quang không nghi ngờ nữa, gã tiến lên một bước nắm lấy cánh tay phải Lệnh Hồ Xung đỡ hắn dậy. Ðiền Bá Quang vốn là người cẩn thận, hắn bước lên đã cố ý giả bộ vô tình giẫm chân vào thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung bỏ rơi dưới đất, tay phải cầm đao hộ vệ thân mình, còn tay trái lại nắm đúng huyệt đạo cánh tay phải Lệnh Hồ Xung khiến cho hắn có quỷ kế gì cũng không thực hành được. Lệnh Hồ Xung ra chiều nổi giận, quát:

– Ai mượn ngươi khéo lấy lòng? Mẹ kiếp…

Hắn vừa mắng vừa lảo đảo tự đi về động. Phong Thanh Dương mỉm cười, nói:

– Ngươi dùng cách này để trì hoãn được một ngày một đêm mà chẳng mất chút khí lực nào, có điều làm như vậy cũng hơi đê hèn vô liêm sỉ.

Lệnh Hồ Xung cười đáp:

– Ðối với kẻ đê hèn vô liêm sỉ cũng phải dùng đến cách đê hèn vô liêm sỉ.

Phong Thanh Dương nghiêm sắc mặt, hỏi:

– Vậy đối phó với người chính nhân quân tử thì sao?

Lệnh Hồ Xung ngần ngừ đáp:

– Chính nhân quân tử ư?… Ðối với người chính nhân quân tử…

Rồi không biết trả lời ra sao. Phong Thanh Dương giương cặp mắt loang loáng lên nhìn Lệnh Hồ Xung, cất giọng trầm trầm hỏi lại:

– Vậy đối phó với người chính nhân quân tử thì thế nào?

Lệnh Hồ Xung miễn cưỡng đáp:

– Nếu đối phương đúng là bậc chính nhân quân tử mà muốn giết đồ tôn thì dĩ nhiên đồ tôn cũng chẳng thể cam tâm chịu chết. Gặp trường hợp bất đắc dĩ thì dù là thủ đoạn đê hèn vô liêm sỉ cũng đành phải tạm dùng vậy chứ biết làm sao?

Phong Thanh Dương cả mừng dõng dạc nói:

– Hay lắm! Hay lắm! Ngươi nói câu này là đúng thực tình của kẻ quân tử. Bậc đại trượng phu muốn làm thế nào thì cứ thế mà làm, muốn đi về phương nào thì đi, hết thảy qui củ võ lâm, giáo điều môn phái vứt cả đi!

Lệnh Hồ Xung chỉ tủm tỉm cười. Mấy câu này của Phong Thanh Dương đã nói trúng tâm hắn, nhưng giới luật của phái Hoa Sơn cực kỳ nghiêm cẩn, hắn không dám công nhiên phụ họa với những câu của lão. Giả tỷ mấy câu này mà lọt vào tai Nhạc Bất Quần thì hắn sẽ bị trách phạt nhẹ nhất là 40 côn. Phong Thanh Dương mỉm cười nói tiếp:

– Dưới trướng Nhạc Bất Quần còn có nhân tài như ngươi thật là tuyệt! Thằng nhỏ đó quả có con mắt tinh đời, chưa đến nỗi là đồ bỏ.

Lão nói thằng nhỏ đây dĩ nhiên là trỏ vào Nhạc Bất Quần. Lão vỗ vai Lệnh Hồ Xung nói tiếp:

– Bây giờ ngươi hãy luyện lại chiêu thứ nhất và chiêu thứ ba kiếm pháp của Ðộc Cô đại hiệp đi!

Ðoạn lão đem những yếu quyết về chiêu thứ nhất của Ðộc Cô cửu kiếm giảng giải lại cho Lệnh Hồ Xung lĩnh, rồi lão đem những chỗ biến hóa về chiêu thứ ba giảng giải tiếp và chỉ điểm một cách rất tỉ mỉ. Lệnh Hồ Xung dụng tâm ghi nhớ, chỗ nào hắn không hiểu liền hỏi lại ngay. Quãng thời gian một ngày đối với hắn thật là dư dả hơn hẳn học cấp bách như đêm trước. Hắn luyện xong diễn lại từng chiêu từng thức cho thật chu đáo. Sau bữa cơm chiều, Lệnh Hồ Xung chỉ ngủ hai giờ rồi lại dậy luyện kiếm chiêu.

Sáng sớm hôm sau Ðiền Bá Quang vẫn yên trí Lệnh Hồ Xung bị thương khá nặng nên gã chưa lên tiếng khiêu chiến ngay, Lệnh Hồ Xung cứ ở trong hậu động tiếp tục luyện kiếm cho đến cuối giờ Ngọ sang giờ Mùi thì bao nhiêu chỗ biến hóa về chiêu kiếm thứ ba của họ Ðộc Cô hắn đều thuộc lòng. Phong Thanh Dương nói:

– Bữa nay ngươi mà không địch nổi gã thì cũng không sao, chỉ học thêm một ngày một đêm nữa thì chắc chắn sẽ thắng.

Lệnh Hồ Xung bước ra khỏi động. Hắn thấy Ðiền Bá Quang vẫn đứng trên sườn núi nhìn ngang nhìn ngửa liền làm bộ kinh ngạc, hỏi:

– Ðiền huynh! Sao Ðiền huynh còn chưa đi?

Ðiền Bá Quang lên giọng nửa lễ phép, nửa ra ỡm ờ, đáp:

– Tại hạ đến cung nghinh đại giá. Hôm qua tại hạ đắc tội, bữa nay tôn giá chắc đỡ nhiều rồi?

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Chẳng hiểu đã đỡ hay chưa, vế đùi bị Ðiền huynh chém một đao đau không chịu nổi.

Ðiền Bá Quang cười nói:

– Bữa trước chúng ta cùng nhau tỷ đấu tại Hành Dương, thương thế Lệnh Hồ huynh hôm đó còn nặng hơn nhiều mà chưa từng thấy Lệnh Hồ huynh thốt ra nửa lời khiếp nhược. Ðiền mỗ biết Lệnh Hồ huynh quỉ kế đa đoan, nhưng bây giờ dù Lệnh Hồ huynh có giả vờ khéo léo đến đâu Ðiền mỗ cũng chẳng mắc lừa đâu.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Ðằng nào Ðiền huynh cũng mắc bẫy rồi, bây giờ có tỉnh ngộ cũng không kịp nữa. Ðiền huynh, hãy coi chiêu đây!

Hắn vừa nói vừa vung kiếm đánh “vèo” một tiếng, nhằm đâm vào trước ngực đối phương. Ðiền Bá Quang giơ đao lên đỡ. Lệnh Hồ Xung lại đâm nhát thứ hai, Ðiền Bá Quang trầm trồ:

– Nhanh tuyệt!

Gã quét ngang thanh đao để chống lại. Lệnh Hồ Xung lại sử chiêu thứ ba rồi chiêu thứ tư, chiêu thứ năm, chiêu thứ sáu phóng ra lia lịa, càng đánh những chiêu về sau càng mau lẹ, liên miên không ngớt. Sau khi qua hơn chục chiêu, Ðiền Bá Quang trong lòng nao núng, chẳng hiểu đón đỡ thế nào cho được. Lệnh Hồ Xung hễ đâm một kiếm là Ðiền Bá Quang lùi một bước, hắn đâm hơn mười chiêu kiếm thì gã đã phải lùi ra đến sườn núi. Thế công của Lệnh Hồ Xung vẫn khẩn cấp không trì hoãn chút nào, “véo véo” liền bốn tiếng và toàn nhằm vào những chỗ yếu trọng của Ðiền Bá Quang. Ðiền Bá Quang cố gắng đỡ được hai nhát, đến nhát thứ ba không sao chống được, chân trái gã đạp vào khoảng không. Gã biết sau lưng là vực sâu muôn trượng nếu té xuống thì xương thịt nát ra như cám. Giữa lúc nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc đó, Ðiền Bá Quang vội chém mạnh một đao xuống đất để mượn đà đứng cho vững lại thì chiêu kiếm tiếp theo của Lệnh Hồ Xung đã chí vào cổ họng gã. Ðiền Bá Quang sắc mặt nhợt nhạt, Lệnh Hồ Xung cũng không nói gì, thủy chung lưỡi kiếm vẫn chí vào cổ họng đối phương. Hồi lâu Ðiền Bá Quang tức giận văng tục:

– Muốn giết thì cứ việc giết đi, làm con mẹ gì vậy?

Lệnh Hồ Xung rụt tay mặt về, nhảy lùi lại phía sau mấy bước, nói:

– Ðiền huynh vì sơ hở trong nhất thời mà để cho tiểu đệ chiếm được tiên cơ. Chúng ta lại tỷ đấu nữa.

Ðiền Bá Quang đằng hắng một tiếng rồi múa tít thanh đơn đao như gió táp mưa sa đánh tới. Gã tự nhủ:

– Chuyến này mình phải tấn công trước, không để hắn chiếm tiện nghi nữa.

Lệnh Hồ Xung thấy thanh cương đao của đối phương chém tới mãnh liệt liền đảo thanh trường kiếm đâm chếch vào bụng dưới đối phương, đồng thời nghiêng đi tránh khỏi mũi đao. Ðiền Bá Quang thấy thế kiếm của đối phương phóng tới ác liệt vội xoay đơn đao lên gạt. Gã ỷ mình sức mạnh, chỉ cầu sao cho đao kiếm đụng nhau là chắc chắn thanh trường kiếm sẽ bị hất văng đi. Lệnh Hồ Xung phóng chiêu đầu đã chiếm được thượng phong liền xổ ra những chiêu tiếp tục liên miên không ngớt, chiêu nào cũng hiểm độc, mũi kiếm thủy chung vẫn không dời khỏi những chỗ yếu hại của đối phương. Ðiền Bá Quang đỡ gạt không kịp đành phải lùi lại dần. Sau mười chiêu qua lại, gã lại đi vào vết bánh xe cũ và lùi ra cho tới bờ vực thẳm. Lệnh Hồ Xung lia kiếm chém xuống, bức bách Ðiền Bá Quang phải đưa đao ra hộ vệ hạ bàn. Tay trái Lệnh Hồ Xung xòe năm ngón tay ra để làm kiếm, vừa gặp lúc đối phương sơ hở liền phóng ngón giữa và ngón trỏ nhằm vào huyệt Ðản Trung ở trước ngực đối phương. Nhưng ngón tay hắn còn cách đích chừng hai tấc thì đột nhiên ngừng lại. Ðiền Bá Quang đã hai lần bị Lệnh Hồ Xung dùng ngón tay điển trúng huyệt Ðản Trung, giả tỷ lần này lại bị điểm nữa thì tất gã phải té xỉu, không chừng lăn xuống vực thẳm cũng nên. Gã thấy ngón tay đối phương dừng lại, hiển nhiên có ý nhân nhượng. Hai người giữ miếng một lúc, Lệnh Hồ Xung lại nhảy lùi về phía sau.

Ðiền Bá Quang ngồi xuống phiến đá, nhắm mắt dưỡng thần. Ðột nhiên gã gầm lên một tiếng thật to rồi múa tít đơn đao đánh tới, thanh đơn đao lên xuống vun vút, uy thế cực kỳ mãnh liệt. Lần này gã nhằm đúng phương vị, quay lưng về phía sơn động và định bụng: “Nếu có phải lùi nữa thì lùi vào sơn động”. Lệnh Hồ Xung hiện giờ đã học hết đệ tam kiếm “Phá Đao Thức”, bao nhiêu thế biến hóa về đao chiêu hắn đã thuộc lòng. Hắn chờ cho lưỡi đao của Ðiền Bá Quang chém tới rồi nghiêng người tránh sang mé hữu, hươi thanh trường kiếm nhằm hớt cánh tay trái Ðiền Bá Quang. Ðiền Bá Quang xoay đao lại gạt thì thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đã biến thế nhằm đâm vào mé tả sau lưng gã. Từ cánh tay trái xuống đến mé tả sau lưng cách không đầy một thước, chiêu hồi đao của Ðiền Bá Quang đường lực đạo rất mãnh liệt, trong lúc cấp bách không kịp hạ thấp đao xuống để bảo vệ sau lưng, đành phải né sang bên hữu nửa bước để tránh. Thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung lia vào nách bên trái Ðiền Bá Quang, Ðiền Bá Quang hốt hoảng đưa đao lên gạt thì thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung bỗng trỏ xuống đùi bên trái gã. Ðiền Bá Quang không còn cánh nào đỡ gạt được nữa, gã đành bước lạng sang mé hữu để tránh. Lệnh Hồ Xung phóng kiếm tới tấp hết thảy chiêu này đến chiêu khác toàn nhằm đánh vào mé tả, bức bách Ðiền Bá Quang lại phải lùi dần từng bước và lùi sang mé hữu. Ðiền Bá Quang lùi đến mười bước thì đã đến góc sườn núi. Chỗ này có một tảng đá lớn chận đường, gã liền tựa lưng vào phiến đá múa lên bảy tám đao. Bên tai gã chỉ nghe kiếm phong rít lên veo véo, tay áo, vạt áo và ống quần bên tả đều bị thanh trường kiếm vạch rách bảy, tám đường mà đường nào cũng chỉ rách áo chứ không đụng đến da thịt. Ðiền Bá Quang cũng hiểu rõ sáu nhát kiếm này nhát nào cũng có thể chặt đứt tay, đứt chân hoặc đâm thủng bụng gã được. Tình trạng đã đến thế này, chỉ trong khoảnh khắc là bao nhiêu ý niệm của gã đều nguội lạnh như tro tàn. Gã ọc một cái rồi phun ra một búng máu tươi.

Lệnh Hồ Xung liên tiếp dồn Ðiền Bá Quang ba lần đến chỗ sinh tử. Hắn nghĩ lại mấy ngày trước đây, võ công Ðiền Bá Quang còn cao thâm hơn hắn nhiều, ngờ đâu bây giờ quyền sinh quyền sát gã lại chuyển sang tay hắn, mà hắn có thể thủ thắng một cách rất dễ dàng. Tuy ở ngoài mặt hắn không lộ vẻ gì mà trong bụng mừng như phát điên. Hắn thấy Ðiền Bá Quang bị đại bại rồi hộc máu tươi thì không khỏi sinh lòng lân tuất, cất giọng ôn tồn nói:

– Ðiền huynh, thắng bại là chuyện thường, sao Ðiền huynh lại phải quan tâm như thế? Tiểu đệ chẳng đã chịu thua với Ðiền huynh đến mấy chục lần rồi ư?

Ðiền Bá Quang liệng đơn đao đi, lắc đầu nói:

– Phong lão tiền bối kiếm thuật như thần, tại hạ vĩnh viễn không phải là địch thủ của Lệnh Hồ huynh nữa rồi.

Lệnh Hồ Xung lượm thanh đơn đao, cầm hai tay đưa sang, nói:

– Ðiền huynh nói đúng đó! Tiểu đệ may mắn đắc thắng hoàn toàn trông vào sự chỉ điểm của Phong thái sư thúc tổ. Tiểu đệ muốn Ðiền huynh ưng cho một điều.

Ðiền Bá Quang không đón lấy thanh đơn đao, cất giọng thê thảm nói:

– Tính mạng Ðiền mỗ là ở trong tay Lệnh Hồ huynh, Lệnh Hồ huynh có điều gì xin hãy nói ra.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Phong thái sư thúc tổ ẩn cư đã lâu, không muốn can dự đến thế sự. Lão nhân gia không thích để người phàm tục quấy nhiễu, vậy sau khi Ðiền huynh xuống núi, xin đừng nhắc đến chuyện lão nhân gia với bất cứ một ai, được vậy thì tiểu đệ cảm kích vô cùng!

Ðiền Bá Quang lạnh lùng hỏi:

– Lệnh Hồ huynh chỉ phóng kiếm đâm một nhát giết Ðiền mỗ đi có phải hơn không?

Lệnh Hồ Xung lùi lại hai bước, tra kiếm vào vỏ, đáp:

– Bữa trước bản lãnh Ðiền huynh cao thâm hơn tiểu đệ rất nhiều. Nếu Ðiền huynh cũng phóng đao chém chết tươi tiểu đệ thì làm gì có chuyện ngày hôm nay? Tiểu đệ mong Ðiền huynh đừng tiết lộ hành tung của Phong thái sư thúc tổ, đây là một điều mà tiểu đệ năn nỉ, tuyệt không dám tơ hào bức bách.

Ðiền Bá Quang nói:

– Ðược rồi! Ðiền mỗ ưng thuận điều đó.

Lệnh Hồ Xung xá dài một cái, nói:

– Ða tạ Ðiền huynh!

Ðiền Bá Quang nói:

– Ðiền mỗ vâng mệnh đến đây mời Lệnh Hồ huynh xuống núi, nay việc này uổng công mất rồi. Lệnh Hồ huynh, Ðiền mỗ xin cáo biệt. Chúng ta còn có ngày tái ngộ.

Gã nói xong khoanh tay, trở gót đi luôn. Lệnh Hồ Xung nhớ tới chất kịch độc trong người Ðiền Bá Quang, chuyến này ra về, chẳng bao lâu chất độc sẽ phát tác mà chết. Hắn cùng Ðiền Bá Quang ác đấu mấy ngày, bất giác sinh mối đồng tình. Trong cơn xúc động, hắn toan buột miệng gọi. Nhưng hắn nhớ lại mình đang ở trong thời kỳ chịu tội, nếu không có sứ mệnh thì chẳng thể nào rời khỏi đây một bước, huống chi Ðiền Bá Quang lại là một tên đại đạo hái hoa, gây nên rất nhiều tội ác, bây giờ nếu hắn theo gã xuống núi thì sẽ biến thành con người xấu xa như gã, rồi mai đây thân bại danh liệt, họa hoạn vô cùng. Hắn nghĩ vậy liền ngừng lại không gọi nữa, chỉ đưa mắt nhìn Ðiền Bá Quang cho tới khi mất hút. Rồi hắn trở vào sơn động, chạy đến trước Phong Thanh Dương lạy phục xuống, nói:

– Thái sư thúc tổ chẳng những đã cứu mạng mà còn truyền thụ kiếm thuật thượng thặng cho đồ tôn, ơn đức này vĩnh viễn khó lòng báo đáp được.

Phong Thanh Dương mỉm cười, nói:

– Kiếm thuật thượng thặng! Kiếm thuật thượng thặng! Ha Ha, hãy còn xa lắm.

Tiếng cười của lão đậm vẻ thê lương tịch mịch. Lệnh Hồ Xung lại nói:

– Ðồ tôn lớn mật xin thái sư thúc tổ đem hết Ðộc Cô cửu kiếm truyền thụ lại cho đồ tôn!

Phong Thanh Dương hỏi:

– Ngươi muốn học toàn bộ Ðộc Cô cửu kiếm ư? Nhưng sau này liệu ngươi có hối hận không?

Lệnh Hồ Xung sửng sốt không hiểu hối hận vì điều gì? Nhưng gã xoay chuyển ý nghĩ rất mau rồi tự nhủ:

– Phải rồi Ðộc Cô cửu kiếm không phải là kiếm pháp bản môn, thái sư thúc tổ e rằng sư phụ mình biết ra, mình sẽ bị trọng trách. Sư phụ có cấm đoán mình học kiếm pháp phái ngoài, song lão gia đã bảo mình có thể đập hòn đá ở trái núi khác ra để lấy ngọc. Mình sử kiếm có lẫn cả kiếm pháp của phái Thanh Thành sư phụ cũng đã biết rồi. Hơn nữa mình theo những đồ hình trên vách đá học vô số kiếm pháp của những phái Hằng Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn, lại học cả võ công mười vị trưởng lão ma giáo không phải ít. Mình đã ghi nhớ vào lòng thì khó mà quên được. Ðộc Cô cửu kiếm đã thần kỳ như vậy, kẻ học võ ai mà không ngày đêm mong mỏi được luyện kỳ chiêu tuyệt thế. Mình may gặp cơ duyên tày trời, lại được một bậc tiền bối bản môn truyền thụ thì khi nào chịu để lỡ mất?

Gã nghĩ vậy liền lạy phục xuống, đáp:

– Ðây là một sự hạnh ngộ lớn nhất trong đời đồ tôn, vậy bây giờ cũng như mai sau chỉ có cảm kích chứ không hối hận.

Phong Thanh Dương nói:

– Ðược rồi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi.

Lão nói xong đem đệ nhất chiêu của Ðộc Cô cửu kiếm là “Tổng Quát Thức” theo thứ tự khẩu quyết mà giải thích từng câu, sau đó truyền thụ những biến hóa phụ thuộc vào khẩu quyết. Lệnh Hồ Xung trước kia chỉ biết cố nhớ cho bằng được khẩu quyết chứ chưa hiểu đến chỗ vi diệu bên trong, bây giờ hắn được Phong Thanh Dương chỉ điểm, mỗi khắc hắn đều hiểu thêm một ít đạo lý về võ học thượng thặng, bất giác sung sướng quá không nhịn được, miệng không ngớt trầm trồ ca ngợi.

Một già một trẻ ở trên ngọn núi Sám Hối rèn luyện kiếm pháp tinh diệu về Ðộc Cô cửu kiếm, từ “Tổng Quát Thức”, “Phá Kiếm Thức”, “Phá Đao Thức”, “Phá Thương Thức”, “Phá Tiên Thức”, “Phá Sách Thức”, “Phá Chưởng Thức”, “Phá Tiễn Thức”… học mãi cho đến đệ cửu chiêu là “Phá Khí Thức”. Trong phép “Phá Thương Thức” bao quát cả việc phá giải trường thương, đại kích, tề mi côn, lang nha bổng, bạch lạp hầu, thiền trượng, quyền trượng và tất cả những món binh khí về loại này.
“Phá Tiên Thức” phá giải cương tiên, thiết giản, điểm huyệt, quyết quai tử, nga mi thích, chủy thủ, bản phủ, thiết bài, bát giác chùy, thiết chùy v.v. “Phá Sách Thức” thì phá trường sách, tam tiết côn, cữu tiết côn, liên tử thương, thiết liễn, ngư bổng, lưu tinh chùy v.v. Mỗi chiêu thức biến hóa vô cùng, Lệnh Hồ Xung càng học xuống dưới càng thấy những chiêu số dung hợp quán thông nhau, uy lực càng tăng lên rất nhiều.

Ba chiêu sau cùng so với sáu chiêu đầu càng khó học hơn. “Phá Chưởng Thức” là công phu để phá giải quyền, cước, chỉ, chưởng. Ðối phương dám để tay không địch với trường kiếm thì dĩ nhiên võ công họ đã cao thâm ghê gớm. Những quyền pháp, chỉ pháp, chưởng pháp, cước pháp trong thiên hạ cũng vô cùng phức tạp, nào là trường quyền đoản đả, nào là cầm nã điểm huyệt, ưng trảo, hổ trảo, thiết sa thần chưởng v.v. “Phá Tiễn Thức” thì trong chữ “tiễn” gồm cả những môn ám khí. Muốn luyện chiêu này thì trước hết phải học nghe tiếng gió để phân biệt ám khí gì, ở phương nào bắn tới, rồi chẳng những chỉ dùng trường kiếm để gạt mọi thứ ám khí của địch nhân bắn tới mà còn mượn sức của đối phương để phản kích lại, tức là dùng món ám khí của địch nhân bắn tới để bắn ngược lại địch nhân.

Ðến môn thứ chín là “Phá Khí Thức” thì Phong Thanh Dương chỉ truyền thụ khẩu quyết. Lão nói:

– Chiêu thức này là để đối phó với những địch thủ có nội công đến bậc thượng thặng và nó phải phát ra từ tinh thần. Ngày trước Ðộc Cô tiền bối nhờ nó này mà vẫy vùng khắp thiên hạ không địch thủ, muốn cầu cho thua một lần cũng không được. Người hãy nhớ, cùng một kiếm pháp, cùng một chiêu thức, mỗi người sử ra uy lực mạnh yếu khác nhau xa. Ðộc Cô cửu kiếm cũng vậy. Bây giờ ngươi đã học được đủ đường lối rồi, nhưng nếu muốn thắng nhiều bại ít thì còn phải khổ công tu luyện.

Lệnh Hồ Xung càng học nhiều càng cảm thấy chín kiếm pháp này biến hóa vô cùng, chẳng hiểu phải mất bao nhiêu ngày mới dò ra được toàn bộ ảo diệu bên trong. Hắn nghe thái sư thúc tổ bảo mình phải khổ luyện thì chẳng lấy chi làm ngạc nhiên, sụp lạy nói:

– Nếu trong vòng 20 năm mà đồ tôn thông hiểu được về cửu kiếm của Ðộc Cô lão tiền bối đã sáng chế ra cũng lấy làm hân hạnh lắm rồi.

Phong Thanh Dương nói:

– Ðộc Cô đại hiệp là người thông minh tuyệt đỉnh. Muốn học được kiếm pháp của lão gia, ngươi phải nhớ luôn luôn đến hai chữ “giác ngộ” chứ không phải cứ thuộc lòng mà được. Khi ngươi đã thông hiểu tinh thần về cửu kiếm thì muốn thi triển thế nào cũng được, dù ngươi có quên sạch mọi chiêu số biến hóa cũng không sao, lúc lâm địch không còn nhớ một chút gì nữa thì càng không bị ràng buộc bởi những kiếm pháp đã học. Từ đây sắp tới ngươi ráng mà dụng công khổ luyện. Ta đi đây!

Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, hỏi:

– Thái sư thúc tổ đi đâu bây giờ?

Phong Thanh Dương cười đáp:

– Ta ở ngay phía sau hậu động này mấy chục năm. Hôm trước ta ra khỏi động dạy kiếm pháp này cho ngươi chỉ để hy vọng võ công tuyệt thế của Ðộc Cô tiền bối không đến nỗi bị thất truyền mà thôi. Nay ngươi học hết rồi thì ta còn ở làm chi nữa mà không về?

Lệnh Hồ Xung mừng thầm, nói:

– Thái sư thúc tổ ở ngay phía sau hậu động thì còn gì hay bằng, đồ tôn có thể sớm hôm phụng thị để thái sư thúc tổ khỏi ncô đơn tịch mịch.

Phong Thanh Dương cười nói:

– Ngươi hãy theo ta vào đây mà coi.

Lệnh Hồ Xung theo lão tiến vào hậu động thì thấy lão đưa tay ra đẩy vách động một cái, một tảng đá từ từ lui lại, để lộ một huyệt động. Lệnh Hồ Xung đã vào hậu động đến mấy mươi lần mà không ngờ phía sau còn một biệt động nữa. Hắn thấy Phong Thanh Dương bước vào biệt động này, cũng toan tiến vào theo thì Phong Thanh Dương lớn tiếng bảo:

– Ngươi ngửng đầu lên mà coi!

Lệnh Hồ Xung ngửng đầu lên thì thấy trên nóc động có bảy chữ màu trắng: “Qua đây là phải chết không tha”. Hắn khiếp sợ liền dừng bước lại. Phong Thanh Dương nghiêm nghị nói:

– Bảy chữ này do ta viết ra, không ai qua được thể lệ đó, ngươi mà bước qua cũng phải chết ngay dưới lưỡi kiếm của ta.

Lệnh Hồ Xung ấp úng gọi:

– Thái sư thúc tổ! Thái …

Hắn chưa dứt lời đã thấy Phong Thanh Dương giơ tay đẩy phiến đá đóng lại. Lệnh Hồ Xung đứng thộn mặt ra một hồi lâu, sau đó hắn thử khẽ đẩy phiến đá mấy lần thì thấy nó rung động. Giả tỷ hắn vận nội lực đẩy thì chắc là có thể mở ra được, nhưng lập tức trong đầu óc lại hiện lên bảy chữ “Qua đây là phải giết không tha”, tay hắn lẩy bẩy rời khỏi phiến đá. Hắn nghĩ bụng:

– Thái sư thúc tổ đã có nghiêm lệnh như vậy, mình chẳng thể mạo muội tiến vào để lão gia nổi giận.

Lệnh Hồ Xung ở với Phong Thanh Dương mười mấy ngày, tuy hắn chỉ nghe lão bàn luận và chỉ giáo về kiếm pháp nhưng tác phong nghị luận của lão chẳng những khiến cho hắn khâm phục mà còn có vẻ rất thân cận. Phong Thanh Dương tuy cao hơn hắn ba đời, đứng vào hàng thái sư thúc tổ, song trong lòng hắn phảng phất cảm thấy như một người tri kỷ đồng hàng, so với ân sư Nhạc Bất Quần tựa hồ còn thân thiết hơn nhiều. Hắn hận mình gặp lão quá muộn. Hai người ở với nhau đã quen, bây giờ phải chia tay một cách đột ngột, trách nào hắn chẳng bâng khuâng. Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

– Vị thái sư thúc tổ này hồi còn ít tuổi chắc cũng giống tính mình, chẳng biết sợ trời đất là gì, muốn thế nào là làm thế. Lúc lão gia dạy mình kiếm pháp đã bảo: “Ngươi sử kiếm chứ không phải kiếm sử người”, lý thuyết này quả thật đúng quá, vậy mà sư phụ không nói thế bao giờ.

Hắn trầm ngâm một lúc rồi lẩm bẩm:

– Kiếm thuật sư phụ đã cao minh đến thế thì khi nào lại không hiểu lý thuyết này. Có điều sư phụ thấy mình tính tình lãng mạn, nói ra sợ mình được đà, khi luyện kiếm không theo qui củ nữa, cho nên chắc sư phụ chờ mình kiếm thuật kha khá một chút rồi sẽ giải thích cho mình sau. Còn bọn sư đệ, sư muội võ công kém hơn, dĩ nhiên không thể hiểu được kiếm lý thì sư phụ có nói với họ cũng bằng vô dụng.

Hắn nghĩ tới đây rồi tự nhủ:

– Kiếm thuật của thái sư thúc tổ dĩ nhiên đã đến bực xuất thần nhập hóa, dĩ nhiên so với sư phụ kiếm pháp của thái sư thúc tổ còn cao hơn một tầng.

Lệnh Hồ Xung trầm ngâm hồi lâu rồi nhớ tới nét mặt tiều tụy của lão, dường như trong người có bệnh, hắn tự nghĩ:

– Thái sư thúc tổ nhất định nhiều tuổi lắm rồi. Lão gia ở một mình sau hậu động không ai phục thị, cô đơn hiu quạnh biết mấy, vậy mà sao lại viết lên nóc biệt động câu “Qua đây là phải chết không tha”? Lão gia không cho kẻ khác vào nhưng có lý nào lại cấm cả mình?

Hắn lại lăm le đẩy phiến đá cửa động để vào trò chuyện với Phong Thanh Dương, nhưng nghĩ tới giọng nói nghiêm trang, vẻ mặt khắc khổ của lão, hắn lại không dám, đành thở dài, cầm trường kiếm trở ra rèn luyện. Ðộc Cô cửu kiếm tuy nói là có chín phép mà thực ra nó bao quát hết thảy võ học thiên hạ. Mỗi lần Lệnh Hồ Xung luyện tập lại hiểu thêm một ít. Hắn luyện chừng một giờ, tiện tay sử một chiêu thì ra chính là “Hữu Phụng Lai Nghi” của Hoa Sơn kiếm pháp, bất giác hắn ngẩn người ra, lắc đầu cười gượng, miệng lẩm bẩm:

– Hỏng bét rồi!

Ðoạn hắn lại bắt đầu thi triển chiêu số về Ðộc Cô cửu kiếm, nhưng chẳng bao lâu lại tiện tay phóng ra chiêu “Hữu Phụng Lai Nghi”. Hắn không khỏi buồn phiền, tự nghĩ:

– Cái tập quán của con người tệ hại thật! Vì mình rèn luyện kiếm pháp bản môn thuần thục quá, trở thành thâm căn cố đế, nên lúc sử kiếm đến chỗ trôi chảy tự nhiên cho ra chiêu thức của bản môn chứ không phải Ðộc Cô cửu kiếm.

Ðột nhiên đầu óc hắn lóe lên một tia sáng. Hắn nhớ lại lời dặn của thái sư thúc tổ là lúc sử kiếm phải cho tâm hồn khoáng đạt, thuận theo tự nhiên, vậy thì dù có sử những chiêu kiếm pháp của bản môn cũng chẳng can gì, thậm chí sử đến kiếm pháp của những phái khác hay võ công của mười vị trưởng lão ma giáo cũng chẳng sao. Hắn như đã hiểu ra, tự nói với bản thân:

– Nếu mình còn bứt rứt kiếm pháp này sử được, kiếm pháp kia không sử được thì tức là đi vào chỗ bó buộc, câu thúc. Mình cứ việc tự ý mà thi triển, còn đúng hay không chờ đến lúc thái sư thúc tổ trở ra sẽ thỉnh giáo thêm.

Ðoạn hắn lại sử Ðộc Cô cửu kiếm, đến lúc thuận đà hắn cho ra những chiêu kiếm pháp bản môn, rồi cả những chiêu tinh diệu trên vách đá rất phức tạp. Ðến lúc này hắn không còn thấy khó nữa, trái lại vô cùng hứng thú. Có điều chiêu thức của Ngũ Nhạc kiếm phái và võ công ma giáo là hai thứ tương phản nhau hoàn toàn. Ngũ Nhạc kiếm pháp hắn sử rất thuần thục mau lẹ, nhưng đụng đến võ công ma giáo là chậm chạp nặng nề, không dung hòa với Ðộc Cô cửu kiếm được. Lệnh Hồ Xung liệng kiếm xuống đất, thở dài lẩm bẩm:

– Sư phụ thường nói: “Chính tà không thể đi đôi với nhau”, thì ra cả về võ công, hai phái chính tà cũng không hợp nhất được.

Lệnh Hồ Xung trong tâm đã không có điều gì trở ngại nên hắn chẳng cần phân biệt võ công của ai, cứ tiện tay mà ra chiêu trong Ðộc Cô cửu kiếm. Hắn sử tới sử lui đều có lẫn nhưng chiêu số các kiếm phái khác vào, nhất là chiêu “Hữu Phụng Lai Nghi” trở lại luôn luôn. Hắn sử một lúc nữa, bất giác lại phóng ra chiêu “Hữu Phụng Lai Nghi” thì động tâm, miệng lẩm bẩm:

– Nếu tiểu sư muội thấy ta sử chiêu “Hữu Phụng Lai Nghi” thế này không hiểu nàng sẽ bảo sao?

Hắn ngừng lại rồi thu kiếm về, nét mặt dịu hòa, miệng mỉm cười. Mấy ngày này hắn bị Ðiền Bá Quang uy hiếp nên để hết tâm trí vào việc luyện kiếm, cả lúc nằm mơ hắn cũng nghĩ tới những chiêu số biến hóa về Ðộc Cô cửu kiếm, hình bóng Nhạc Linh San không có lúc nào lọt vào trí óc hắn. Bây giờ đột nhiên nhớ tới nàng, hắn chẳng khỏi động mối tương tư, cầm lòng không đậu. Nhưng rồi hắn tự hỏi:

– Chẳng hiểu nàng còn ngấm ngầm truyền thụ kiếm pháp cho Lâm sư đệ không? Tuy sư phụ có lệnh cấm, song nàng vốn là người lớn mật, lại ỷ mình được sư nương sủng ái, không chừng nàng cứ lén lút tiếp tục dạy gã cũng nên. Mà dù nàng không dạy kiếm thì hai người cũng mỗi ngày một thêm thân mật.

Nụ cười của hắn biến thành cười gượng, rồi chuyển sang bâng khuâng, sầu muộn. Lệnh Hồ Xung uể oải ngồi xuống. Bỗng nghe thanh âm Lục Ðại Hữu la gọi:

– Ðại sư ca! Ðại sư ca!…

Tiếng gọi ra chiều rất cấp bách. Lệnh Hồ Xung động tâm la thầm:

– Trời ơi, hỏng to rồi! Thằng cha Ðiền Bá Quang bị thua xuống, phải chăng đã cướp tiểu sư muội đem đi để uy hiếp mình phải theo lời gã?

Tiếng gọi cấp bách lên đến sườn núi. Lục Ðại Hữu tay xách thùng cơm, miệng thở hồng hộc, vừa chạy vừa la:

– Ðại … đại sư ca! Nguy đến nơi rồi!…

Lệnh Hồ Xung càng nóng nảy hơn, vội hỏi:

– Làm sao? Tiểu sư muội mắc chuyện gì rồi?

Lục Ðại Hữu đặt thùng cơm xuống phiến đá, đáp:

– Tiểu sư muội ư? Tiểu sư muội không sao cả .. Hỏng bét!… Tiểu đệ xem chừng sự tình không ổn mất rồi.

Lệnh Hồ Xung thấy nói Nhạc Linh San vô sự liền yên tâm đến quá nửa. Hắn thủng thẳng hỏi:

– Việc chi mà không ổn?

Lục Ðại Hữu vừa thở vừa đáp:

– Sư phụ và sư nương về rồi…

Lệnh Hồ Xung mừng rỡ ngắt lời:

– Ồ,€ sư phụ, sư nương đã về là hay lắm, sao lại không ổn?

Lục Ðại Hữu đáp:

– Không không! Ðại ca không biết. Sư phụ sư nương vừa về tới, đang ngồi uống nước, bỗng thấy bọn người đến bái sơn, trong đó có cả mấy nhân vật 4 phái Tung Sơn, Hằng Sơn, Hành Sơn và Thái Sơn…

Lệnh Hồ Xung hỏi:

– Ngũ Nhạc kiếm phái đã liên minh thì bọn họ đến tham kiến sư phụ cũng là chuyện thường chứ có chi khẩn cấp?

Lục Ðại Hữu đáp:

– Không phải .. Ðại sư ca không hiểu. Còn ba người đi với họ nữa. Ba người này cũng là người phái Hoa Sơn ta, chúng kêu sư phụ bằng sư huynh, nhưng sư phụ lại không gọi chúng bằng sư đệ.

Lệnh Hồ Xung cảm thấy có điều khác lạ, liền hỏi:

– Có chuyện đó ư? Ba người ấy hình dạng thế nào?

Lục Ðại Hữu:

– Một người cao lớn đẫy đà, tự xưng họ Phong, tên gọi Bất Bình gì đó. Một người là đạo nhân, và người cuối cùng thấp lùn. Hai người này đều là Bất gì đệ không nhớ, chỉ biết họ đứng hàng chữ “Bất”…

Lệnh Hồ Xung gật đầu, nói:

– Có lẽ là phản đồ bản phái đã bị khai trừ.

Lục Ðại Hữu đáp:

– Ðúng rồi! Ðại sư ca đoán việc như thần. Sư phụ vừa thấy bọn họ đã ra chiều khó chịu. Lão nhân gia hỏi: “Phong huynh! Cả ba vị không còn dây dưa gì đến phái Hoa Sơn nữa thì lên đây làm chi?” Phong Bất Bình hỏi lại: “Nhạc Bất Quần đã mua núi Hoa Sơn rồi hay sao mà cấm không cho người ta lên? Hay là ngươi được hoàng đế ban cho?…” Sư phụ liền ngắt lời: “Các vị lên du ngoạn Hoa Sơn thì dĩ nhiên tùy tiện, nhưng Nhạc Bất Quần này không phải là sư huynh của các vị nữa vậy, ba chữ ‘Nhạc sư huynh’ mà các vị vừa kêu xin gói ghém trả lại”.

Lục Ðại Hữu nói tới đấy ngừng lại một chút, Lệnh Hồ Xung sốt ruột, thúc giục:

– Rồi sau sao nữa? Sư đệ nói nốt đi!

Lục Ðại Hữu đáp:

– Thế là Phong Bất Bình giở giọng: “Ngày trước ngươi dùng âm mưu ngụy kế chiếm lấy núi Hoa Sơn, đuổi chúng ta xuống, món nợ đó bữa nay phải thanh toán. Ngươi không muốn chúng ta kêu bằng sư huynh? Hừ hừ, thanh toán xong nợ nần thì dù ngươi có quì xuống đất lạy sứt trán năn nỉ ta kêu lấy một tiếng cũng khó…

Lệnh Hồ Xung bất giác kêu lên:

– Ủa!…

Hắn nghĩ bụng:

– Sư phụ gặp phải mấy tay lợi hại này thật là một vấn đề khó giải quyết.

Lục Ðại Hữu nói tiếp:

– Các anh em cùng tiểu đệ nghe thấy đều căm tức vô cùng. Tiểu sư muội là người đầu tiên nổi lên quát mắng, không ngờ sư nương tính tình ôn hòa ngăn lại, không cho thóa mạ. Sư phụ hiển nhiên không coi ba người đó vào đâu, chỉ lạnh lùng nói: “Các vị muốn đòi nợ đó là món nợ gì? Cách thanh toán thế nào?” Phong Bất Bình lớn tiếng tiếng đáp: “Ngươi thoán đoạt chức vị chưởng môn phái Hoa Sơn đã 30 năm còn chưa đủ ư? Bây giờ phải nhường ngôi lại”. Sư phụ lại cười nói: “Các vị dấy động can qua phái Hoa Sơn, té ra là để cướp chức chưởng môn của tại hạ. Cái đó chẳng khó gì, chỉ cần Phong huynh tự xét mình đương nổi chức chưởng môn này thì tại hạ sẽ nhường ngay”. Phong Bất Bình nói: “Ngày trước ngươi dùng âm mưu ngụy kế đoạt chức chưởng môn, bây giờ ta đã bẩm với Ngũ Nhạc minh chủ, lấy được cờ lệnh đến đây chấp chưởng phái Hoa Sơn”. Lão nói xong móc trong bọc ra một lá cờ nhỏ thì quả nhiên là Ngũ Nhạc lệnh kỳ.

Lệnh Hồ Xung la lên một tiếng, tức giận nói:

– Tả minh chủ sao lại can thiệp đến việc ngoài phạm vi của y? Công việc của phái Hoa Sơn chúng ta không thể để y can thiệp vào được. Y lấy tư cách gì mà thi hành việc phế lập ngôi chưởng môn phái Hoa Sơn?

Lục Ðại Hữu đáp:

– Phải rồi! Lúc sư nương nói vậy thì một lão già phái Tung Sơn tự xưng là người họ Tân cực lực bênh vực Phong Bất Bình. Lão nói chưởng môn phái Hoa Sơn phải để họ Phong đảm nhiệm. Lão cùng sư nương cãi vã nhau hoài. Ba người phái Thái Sơn, Hằng Sơn và Hành Sơn cũng một bè với Phong Bất Bình, đưa ra toàn những luận điệu khó nghe. Bọn họ bốn phái kết bè kết đảng với nhau để làm khó dễ cho phái Hoa Sơn ta. Ðại sư ca! Tiểu đệ thấy tình hình rắc rối to nên chạy vội lên báo tin.

Lệnh Hồ Xung hô lớn:

– Môn phái gặp nạn, chúng ta là đệ tử thì dù chỉ còn một hơi thở cũng phải liều mạng vì sư phụ.

Lục Ðại Hữu nói:

– Phải rồi! Sư phụ thấy đại sư ca vì lão gia xuất lực thì nhất định không bắt tội đại sư ca thiện tiện xuống núi đâu.

Lục Ðại Hữu chưa dứt lời, Lệnh Hồ Xung đã chạy như bay xuống núi. Hắn vừa chạy vừa nói:

– Sư phụ có trách phạt ta cũng đành chịu.

Hắn thi triển khinh công chạy như bay. Ðột nhiên hai bóng người thấp thoáng vọt ra đứng giữa đường ngăn cản. Con đường núi này rất chật hẹp, một bên là vực thẳm sâu muôn trượng, hai người xuất hiện đột ngột mà Lệnh Hồ Xung đang chạy gấp, suýt nữa thì đụng vào người họ. Hắn vội vàng dừng bước, chỉ còn cách hai người kia hơn một thước. Trong hai người này thì một người bộ mặt lồi lõm, còn một người thì đầy vết nhăn nheo, trông mà phát khiếp. Trong lúc giật mình kinh hãi, hắn nhảy lùi lại hơn trượng, quát hỏi:

– Ai?

Giữa lúc ấy hắn phát giác ra sau lưng cũng có người liền quay đầu lại nhìn thì thấy sau lưng cũng hai bộ mặt cực kỳ xấu xa, một người mặt lớn quá cỡ mà đỏ hồng, còn một người mặt dài như mặt ngựa. Hai người này đứng chỉ cách hắn không đầy nửa thước, suýt nữa hắn lại đụng vào. Lệnh Hồ Xung kinh hãi không biết tới đâu mà nói. Ở phía ngang gần miệng vực thẳm cũng có hai người đứng, một người mặt đen, một người mặt xám như tro tàn, không chút huyết sắc. Hai người này chỉ có nửa bàn chân đặt xuống đất, còn nửa bàn thò ra khoảng không, thế mà vẫn đứng ngất ngưởng, coi rất nguy hiểm, một cơn gió thổi mạnh e rằng cũng đủ hất hai người đó xuống vực thẳm. Trong khoảng thời gian chớp mắt này Lệnh Hồ Xung lọt vào giữa sáu quái nhân đứng trên con đường nhỏ không đầy ba thước. Phía trước hơi thở phun vào mặt hắn, sau gáy cũng thấy hơi nóng của hai người phía sau. Còn hai người mé tả đứng ở chỗ nguy hiểm nhất. Lệnh Hồ Xung muốn thò tay rút kiếm thì cả sáu người đều tiến lên nửa bước, vươn tay ra giữ lấy hắn khiến hắn không sao nhúc nhích được. Bỗng nghe Lục Ðại Hữu ở phía sau lớn tiếng hỏi:

– Úi cha! Các người làm gì vậy?

Lệnh Hồ Xung chưa từng gặp chuyện quái dị như vậy bao giờ, dù hắn cơ biến phi thường mà trong lúc thảng thốt này hắn rất hoang mang, không có chủ ý gì. Sáu quái nhân này chẳng khác nào ma quỷ yêu tinh, không những tướng mạo ghê gớm mà hành động cũng quái dị vô cùng. Lệnh Hồ Xung đưa hai tay về phía trước như muốn đẩy hai người phía này ra nhưng hai tay hắn bị hai người nắm giữ thì còn đẩy làm sao được. Trong lòng hắn lóe lên một tia suy nghĩ:

– Bọn này đúng là những ác đồ của Phong Bất Bình.

Hắn quát hỏi:

– Các ngươi là ai?

Ðột nhiên mắt hắn tối sầm lại, một chiếc bao tải lớn chụp vào đầu hắn, rồi một thanh âm the thé la lên:

– Ngươi đừng sợ chi hết, ta đưa người về gặp tiểu cô nương.

Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy la thầm:

– Trời ơi, té ra là đồng bọn của Ðiền Bá Quang.

Hắn lớn tiếng nói:

– Các ngươi không thả ta ra thì ta rút kiếm tự sát ngay. Lệnh Hồ Xung này nói sao làm vậy, thà chết chứ không chịu khuất phục.

Hắn vừa dứt lời thì hai cánh tay đã bị hai bàn tay nắm chặt, tựa hồ hai chiếc đai sắt rít dần lại khiến hắn đau đớn vô cùng. Lệnh Hồ Xung đã học Ðộc Cô cửu kiếm, biết phá giải phép cầm nã, nhưng ở trong tình trạng này thì dù có bản lãnh thông thiên cũng chẳng tài nào thi triển được, chỉ ngấm ngầm kêu khổ. Bỗng lại nghe tiếng người nói:

– Ngươi phải ngoan ngoãn. Tiểu cô nương muốn thấy mặt ngươi, ngươi hãy nghe lời ta, đừng giở trò gì nữa.

Một người khác nói:

– Ngươi muốn chết cũng không xong. Ngươi mà tự sát thì ta phải làm ngươi chết đi sống lại.

Người khác hỏi vặn:

– Gã chết là chết rồi, ngươi còn làm sao cho gã chết đi sống lại?

Người kia đáp:

– Ta hăm gã để gã đừng tự sát.

Người này đáp:

– Nếu ngươi muốn hăm gã thì đừng nói để gã biết, nếu gã nghe thấy thì sự hăm dọa thành ra vô nghĩa.

Người kia nói:

– Ta không hăm gã thì làm gì?

Người này đáp:

– Ta tưởng ngươi nên khuyên nhủ cho gã nghe lời thì hơn.

Người kia lại nói:

– Ta bảo hăm dọa là hăm dọa.

Người này không chịu cãi:

– Nhưng ta thích khuyên can.

Hai người tiếp tục tranh chấp nhau hoài. Lệnh Hồ Xung ở trong bao tải đang vừa kinh hãi, vừa tức giận, lại nghe hai người này cãi lẫy thì bụng bảo dạ:

– Sáu quái nhân này tuy võ công cao cường, nhưng dường như chúng ngu xuẩn lắm.

Hắn liền la lên:

– Hăm cũng vô ích, khuyên cũng chẳng ăn thua. Các ngươi mà không tha ta ra thì ta cắn lưỡi tự sát.

Ðột nhiên hai hàm răng hắn đau nhức, hắn bị người bên ngoài bóp miệng. Bỗng lại có tiếng người nói:

– Thằng nhãi này quật cường lắm! Ngươi cắn đầu lưỡi không nói được thì tiểu cô nương không thích đâu.

Người khác nói:

– Ðã cắn lưỡi là chết, nào chỉ phải không nói được mà thôi.

Người kia cãi:

– Vị tất đã chết, ngươi không tin thì thử cắn xem.

Người này nói:

– Ta bảo cắn là chết nên ta không cắn. Ngươi cãi không chết thì thử cắn coi.

Người kia nói:

– Ta ngu gì mà lại tự cắn lưỡi mình. À có rồi, kêu hắn lại đây cắn lưỡi!

Bỗng nghe Lục Ðại Hữu la lên một tiếng “úi chao”, hiển nhiên đã bị bọn quái nhân bắt được. Người kia lại nói:

– Ngươi cắn lưới thử xem có chết không, lẹ lên!

Lục Ðại Hữu la lớn:

– Ta không cắn! Ta không cắn!

Lệnh Hồ Xung đột ngột thét lên một tiếng làm bộ đau đớn lắm. Một quái nhân hỏi:

– Mi đừng giả vờ nữa, ta đã bóp chặt miệng ngươi, hai hàm răng không nhúc nhích được thì cắn lưỡi làm sao được?

Lệnh Hồ Xung lại la:

– Thả ta ra! Thả ta ra!

Nhưng hắn bị bóp miệng, hai hàm răng không cử động tự do được nên tiếng la của hắn rất khó nghe. Bỗng nghe hai tiếng “roạc roạc”, bao tải bị thủng, hắn bị hai quái nhân kéo qua lỗ thủng ra ngoài. Lão già mặt nhăn nheo nói:

– Nếu ngươi chịu nghe ta đừng tự sát thì ta sẽ tha ra.

Dứt lời lão buông tay ra khỏi quai hàm Lệnh Hồ Xung. Hai quái nhân phía sau đang bức bách Lục Ðại Hữu cắn lưỡi xem có chết không để rút kinh nghiệm, Lục Ðại Hữu la lên:

– Ta không cắn! Cắn nhất định là phải chết.

Một quái nhân cũng nói:

– Ðúng rồi! Ðứt lưỡi là chết, chính gã cũng nói như thế.

Quái nhân kia cãi:

– Ta bảo không chết thì đã sao?

Quái nhân nọ tức mình nói:

– Ngươi không cắn nên không chết, nếu cắn là phải chết.

Lệnh Hồ Xung vận kình lực vào hai cánh tay thì cổ tay đau nhức thấu xương, không sao giãy giụa được. Đột nhiên hắn nghĩ ra được một kế liền kêu thét lên tựa hồ ngất đi. Ba quái nhân đồng thanh la:

– Úi chao!

Một người nói:

– Hắn bị hăm sợ quá chết rồi!

Người khác cãi:

– Hăm dọa chết thế nào được? Hắn sợ sao còn sức mạnh đến thế? Hắn chết như vậy sao gọi là bị hăm mà chết được?

Người trước hỏi lại:

– Thế thì tại sao hắn chết?

Lục Ðại Hữu tưởng đại sư ca mình bị bọn quái nhân làm cho chết thật liền khóc òa lên. Một quái nhân nói:

– Ðúng là hắn chết vì bị hăm dọa.

Người khác nói:

– Vì ngươi bóp mạnh quá nên hắn chết đấy.

Người kia hỏi:

– Bóp tay hắn thì làm sao chết được?

Lệnh Hồ Xung lớn tiếng:

– Ta phong tỏa kinh mạch tự sát mà chết.

Sáu quái nhân nghe hắn lên tiếng đều sợ giật nảy mình lên, rồi lại cười ha hả, đồng thanh nói:

– Té ra hắn không chết mà giả vờ.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Ta không giả chết đâu. Ta chết thật rồi, sau sống lại.

Một quái nhân hỏi:

– Ngươi tự phong tỏa được kinh mạch ư? Công phu này ghê gớm lắm và khó lòng luyện được. Ngươi hãy dạy ta đi!

Quái nhân khác nói:

– Phép phong tỏa kinh mạch cao thâm vô cùng, thằng lỏi này hiểu thế nào được. Hắn gạt ngươi đó.

Lệnh Hồ Xung cãi:

– Ngươi bảo ta không hiểu ư? Nếu ta không hiểu thì sao vừa rồi ta lại tự ý phong tỏa kinh mạch mà chết được?

Quái nhân kia lắc đầu quầy quậy, nói:

– Nếu vậy thì thiệt là kỳ!

Lệnh Hồ Xung thấy võ công sáu quái nhân tuy cực kỳ cao thâm nhưng đầu óc lại vô cùng ngu xuẩn, liền nói:

– Nếu các ngươi không tha ta thì ta lại phong tỏa kinh mạch. Lần này ta chết đi là không sống lại được nữa đâu.

Hai quái nhân giữ cổ tay hắn liền buông ra, vội nói:

– Ngươi không chết được, nếu ngươi chết thì vụ này hỏng bét!

Lệnh Hồ Xung nói:

– Các ngươi muốn ta không chết cũng được, nhưng các ngươi phải thả cho ta đi, vì ta có việc rất gấp!

Hai quái nhân đứng chắn trước mặt, lắc đầu, đáp:

– Không được! Không được! Ngươi phải theo bọn ta đi gặp tiểu cô nương.

Lệnh Hồ Xung đề khí vọt mình lên toan lướt qua đầu hai quái nhân, không ngờ nhị quái cũng nhảy lên theo. Ðộng tác của chúng mau lẹ một cách kỳ lạ, hai người tựa hồ bức tường bay lên cản trở trước mặt Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung đụng phải mình hai quái nhân lại rớt xuống. Hắn biến hóa cực kỳ mau lẹ, lúc người còn lơ lửng trên không đã tay nắm lấy chuôi kiếm, nhưng tay hắn đang rút kiếm thì đột nhiên bả vai bị đè nặng, hai quái nhân đằng sau đều giơ bàn tay ra đè hai cánh tay hắn xuống. Lệnh Hồ Xung mới rút trường kiếm ra khỏi vỏ chừng một thước liền bị chùn lại không rút ra được nữa, người hắn phải hạ xuống. Hai bàn tay giữ hắn sức nặng phải mấy trăm cân, đừng nói chuyện rút kiếm, hắn muốn đứng thẳng lên cũng không thể được. Hai quái nhân đè hắn ngã xuống rồi nói:

– Khiêng hắn đi!

Hai quái nhân phía trước liền thò tay ra nắm lấy chân Lệnh Hồ Xung rồi khiêng hắn lên. Lục Ðại Hữu la lớn:

– Trời ơi! Các ngươi làm gì vậy?

Một quái nhân nói:

– Thằng cha này làm rùm lắm, giết phứt gã đi!

Rồi giơ chưởng lên toan đập xuống đầu Lục Ðại Hữu. Lệnh Hồ Xung vội kêu lên:

– Ðừng giết y! Ðừng giết y!

Quái nhân nói:

– Ðược rồi, ta điểm vào á huyệt gã cũng được.

Quái nhân không quay mình lại, chỉ xoay tay điểm đánh véo một cái trúng vào á huyệt Lục Ðại Hữu. Lục Ðại Hữu đang la lớn thì thanh âm gã tựa hồ bị một nhát dao chặt đứt, im bặt, người gã co rúm lại. Lệnh Hồ Xung thấy quái nhân dùng khí công tuyệt đỉnh, điểm huyệt cách không mà cường lực rất mạnh, nhận huyệt rất đúng, so với tay cao thủ hạng nhất còn cao hơn nhiều. Hắn rất bội phục, bất giác trầm trồ khen ngợi:

– Hảo công phu! Hảo công phu!

Quái nhân nọ rất lấy làm đắc ý, cười nói:

– Cái đó đã lấy chi làm lạ? Ta còn nhiều công phu hay hơn nữa, để ta diễn thử mấy thứ cho ngươi coi.

Nếu là lúc bình thời thì Lệnh Hồ Xung nhất định hoan nghênh để mở rộng tầm mắt, nhưng hiện giờ hắn đang lo đến mối yên nguy của sư phụ, trong lòng nóng nảy cô cùng nên vội la lên:

– Ta không muốn coi.

Quái nhân kia tức giận, hỏi:

– Sao ngươi lại không coi? Ta muốn bắt ngươi coi.

Lão vọt người nhảy lên vượt qua đầu Lệnh Hồ Xung cùng bốn quái nhân, thân hình to lớn mà nhảy lên không rồi lướt ngay người đi nhẹ như chim yến, tư thức thật là mỹ diệu, Lệnh Hồ Xung trước nay chưa từng thấy ai có thân pháp tuyệt diệu như vậy, bất giác hắn buột miệng khen:

– Hay quá!

Quái nhân nhẹ nhàng hạ mình xuống đất không một tiếng động. Lão quay lại bộ mặt dài như mặt ngựa hớn hở nói:

– Cái này chưa ăn thua gì, còn nhiều thứ khác hay gấp mấy lần.

Quái nhân ít ra đã đến sáu chục tuổi mà còn tính trẻ nít, lão được người ta khen một câu là muốn trổ tài hoài. Võ công lão cao minh mà tính cách lại trẻ con, thật là hai thái cực. Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

– Sư phụ cùng sư nương ta đang bị khốn đốn vì đại địch, nếu mình ta đi cũng không xong việc, chi bằng ta gạt mấy quái mhân này cùng đi để giải cứu mối nguy cho sư phụ cùng sư nương.

Hắn tính vậy liền nói:

– Các vị có chút công phu này mà ở đây phô trương thì thật là sai lầm.

Quái nhân mặt ngựa hỏi:

– Sao lại sai lầm? Ngươi chẳng bị bắt giữ rồi là gì?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Tại hạ là một tên vô danh tiểu tốt phái Hoa Sơn thì bắt giữ được đâu có gì là khó. Hiện giờ trên núi có những tay cao thủ các phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hằng Sơn, Hành Sơn tụ tập, các vị đâu có dám gây sự với họ.

Quái nhân mặt ngựa nói:

– Muốn gây sự là gây sự, sao lại không dám? Bọn họ hiện ở đâu?

Lão quái nhân mặt nhăn nheo nói:

– Tiểu cô nương chỉ bảo chúng ta đến bắt Lệnh Hồ Xung mà thôi, cô có bảo chúng ta đến gây sự với những tay hảo thủ phái Tung Sơn, Thái Sơn gì gì đâu. Ðừng sinh sự nữa, chúng ta đi thôi!

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Phải rồi! Một tay hảo thủ phái Tung Sơn đã nói với tại hạ: “Ngươi có gặp mấy lão quái mặt ngựa, mặt đỏ, mặt xám, mặt nhăn nheo không? Nếu gặp họ ta chỉ cần vươn tay ra là bóp chết như bóp mấy con kiến. Tiếc là sáu tên lão quái một khi nghe thấy thanh âm ta là nhanh chân chạy cho xa, tìm thế nào cũng không được”.

Lục quái nghe Lệnh Hồ Xung nói vậy thì thét lên, hai lão đang khiêng Lệnh Hồ Xung liền đặt hắn xuống rồi nói:

– Thằng cha đó ở đâu? Ngươi dẫn chúng ta đi để chúng ta tỷ đấu với nó.

– Phái Tung Sơn đã là cóc gì. Ðào Cốc lục tiên có coi chúng nó vào đâu.

– Thằng cha đó không muốn sống nữa hay sao mà dám nói bóp chết Ðào Cốc lục tiên như mấy con kiến?

Lệnh Hồ Xung nói:

– Các vị tự xưng là “Ðào Cốc lục tiên” mà y lại mồm năm miệng mười bảo là Ðào cốc lục quỉ, có lúc lại bảo là Ðào Cốc lục tiểu tử. Lục tiên ơi, tại hạ khuyên các vị cao chạy xa bay đi là hơn. Người này võ công nghê gớm lắm, các vị không chống nổi đâu.

Quái nhân mặt đỏ gầm lên:

– Không được! Không được! Phải tới nơi hỏi hắn!

Quái nhân mặt lồi lõm nói:

– Tiểu đệ coi chừng tình hình khó ăn thua đấy. Tay cao thủ phái Tung Sơn này đã dám khoác lác, tất có bản lĩnh kinh người. Hắn đã dám kêu chúng ta bằng Ðào Cốc lục tiểu tử thì nhất định hắn đứng vào hàng tiền bối chúng ta rồi. Tiểu đệ e rằng chúng mình không địch nổi họ thiệt. Biết được chuyện gì hay chuyện ấy, chúng ta nên về sớm là hơn.

Quái nhân mặt ngựa hỏi:

– Tứ ca nhát gan lắm, mình chưa đánh sao đã biết không địch nổi?

Quái nhân mặt lồi lõm đáp:

– Nếu mình để họ bóp chết thật há chẳng xui xẻo lắm ư?

Lệnh Hồ Xung cười thầm nghĩ bụng:

– Sáu lão này võ công cao cường đến thế mà trái mật lại nhỏ, trên chốn giang hồ quả thật không một chuyện kỳ lạ nào là không có. Ta thử nói khích hắn lần nữa coi.

Hắn nghĩ vậy liền nói:

– Phải đấy! Muốn trốn thì trốn sớm đi, nếu để y biết tìm tới nơi thì các vị muốn trốn cũng không kịp nữa.

Quái nhân mặt lồi lõm nghe nói thế liền băng mình chạy đi, thoáng cái đã mất hút. Lệnh Hồ Xung kinh hãi lẩm bẩm:

– Khinh công người này tựa ma quỉ biến hình, mình chưa thấy ai nhanh như vậy, so với Ðiền Bá Quang lão còn nhanh hơn người. Lão mà chạy trốn thì trên đời này còn ai đuổi kịp? Khinh công tuyệt thế như vậy thì cần gì phải chạy trước?

Bỗng lão mặt ngựa lại lên tiếng:

– Tứ ca nhút nhát thì để y trốn một mình, chúng ta cứ đi tỷ đấu với tay cao thủ phái Tung Sơn một phen xem sao?

Bốn quái nhân kia đồng thanh:

– Ði! Ði quyết một phen sống mái với họ.

Quái nhân mặt đen liền bảo Lệnh Hồ Xung:

– Ngươi đưa chúng ta đi mau! Thử xem hắn làm thế nào mà bóp chết được chúng ta như bóp con kiến.

Lệnh Hồ Xung nói:

– Ðưa các vị đi chẳng khó khăn gì. Có điều các vị phải nghe theo tại hạ một việc…

Lão mặt nhăn nheo hỏi ngay:

– Việc gì? Nếu theo được thì theo, bằng không theo được thì thôi.

Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm:

– Xem chừng trong lục quái chỉ mình lão mặt nhăn nheo này là đầu óc hơn cả.

Hắn liền lớn tiếng đáp:

– Lệnh Hồ Xung đường đường là nam tử hán, quyết không chịu để ai uy hiếp. Tại hạ nghe bọn cao thủ phái Tung Sơn ăn nói càn rỡ với các vị mà ôm mối bất bình, muốn đưa các vị đến đấu với họ một phen. Nhưng nếu các vị lại ỷ thế nhiều người mà bắt tại hạ làm thế này thế nọ thì thà rằng Lệnh Hồ Xung này chịu chết chứ nhất định không chịu khuất phục.

Cả năm quái nhân vỗ tay nói:

– Được! Chúng ta không bắt người làm thế này thế nọ.

Lệnh Hồ Xung được thể liền nói:

– Ðã vậy thì tại hạ dẫn các vị đi. Có điều, khi gặp bọn họ, các vị đừng ăn nói bừa bãi hoặc hành động ẩu tả, để anh hùng hảo hán võ lâm chê cười Ðào Cốc lục tiên là hạng đơn bạc, non nớt, không hiểu thế sự. Nhất thiết các vị phải nghe lời chỉ dẫn của tại hạ, nếu không thế thì tại hạ cũng bị các vị làm cho mất mặt luôn.

Hắn nói mấy câu này chỉ có mục đích thăm dò ý kiến bọn quái nhân, không ngờ ngũ quái nghe xong chẳng ai cự nự gì, đồng thanh đáp:

– Như vậy càng hay! Bọn ta quyết chẳng để họ bảo Ðào Cốc lục tiên là hạng đơn bạc, non nớt, không hiểu thế sự.

Những câu “đơn bạc, non nớt, không hiểu thế sự” bọn Ðào Cốc lục tiên đã được nghe người ta phê bình nhiều rồi, trong thâm tâm rất lấy làm hổ thẹn, nên Lệnh Hồ Xung vừa nói tới đã đánh trúng vào dạ chúng. Lệnh Hồ Xung gật đầu nói:

– Ðược rồi! Bây giờ mời các vị đi theo tại hạ.

Ðoàn đoàn người thuận đường chạy lẹ lên núi. Mới đi được vài dặm đã thấy quái nhân mặt lồi lõm đứng sau tảng đá núi ngấp nghé dòm ra. Lệnh Hồ Xung thấy lão nhát gan cần phải khích lệ liền nói:

– Cao thủ phái Tung Sơn võ công so với lão còn chênh lệch xa, bất tất phải sợ y. Chúng ta cùng đi để ăn thua với y., lão cứ đi với chúng ta.

Quái nhân kia cả mừng nói:

– Ðược rồi! Vậy ta cùng đi.

Nhưng lão hỏi lại:

– Ngươi bảo võ công người kia so với ta còn chênh lệch nhiều, vậy ta hơn y hay y hơn ta?

Nguyên lão này tuy đần độn nhưng có tính rất cẩn thận. Lệnh Hồ Xung cười đáp:

– Dĩ nhiên là võ công lão cao hơn y. Vừa rồi lão chạy vọt đi, khinh công cực kỳ cao minh, tay cao thủ phái Tung Sơn kia vô luận thế nào cũng không đuổi kịp lão.

Quái nhân mặt lồi lõm thích quá chạy đến bên Lệnh Hồ Xung, song lão vẫn chưa yên dạ, hỏi lại:

– Nếu y đuổi kịp ta thì làm thế nào?

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Tại hạ sẽ không rời lão nửa bước.. Hừ hừ, thử xem y có dám rượt theo không?…

Hắn kéo chuôi trường kiếm ra khỏi vỏ chừng nửa thước rồi lại lắp vào đánh “cạch” một tiếng nói:

– Y mà rượt theo thì tại hạ rút kiếm chém chết tươi.

Quái nhân mặt lồi lõm nói:

– Tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu! Ngươi đã nói chắc là có thể tin được, chứ không phải chuyện đùa.

Lệnh Hồ Xung đáp:

– Cái đó đã hẳn. Song nếu y không đuổi kịp lão thì tại hạ bất tất phải giết y.

Quái nhân mặt lồi lõm cười nói:

– Phải rồi! Y không đuổi kịp thì để mặc y muốn đi đâu thì đi.

Lệnh Hồ Xung cười thầm, miệng lẩm bẩm:

– Lão mà co giò chạy trốn thì có trời nào đuổi kịp?

Rồi hắn tự nhủ:

– Lục quái này bản tính chất phác, không phải hạng người tồi bại, chi bằng ta kết giao với họ.

Hắn nghĩ vậy liền hỏi:

– Tại hạ nghe đại danh sáu vị từ lâu, oai như sấm sét, nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền, không hiểu đại danh các vị là gì?

Câu hỏi này thực ra không thông tình lý. Hắn đã bảo được nghe đại danh từ lâu, oai như sấm sét, rồi lại hỏi đến tên tuổi thì thật là mâu thuẫn. Nhưng lục quái không nghĩ đến chỗ đó. Chúng vừa nghe thấy đối phương tâng bốc mình thì sung sướng như mở cờ trong bụng, còn kịp suy xét gì nữa. Lão mặt nhăn nheo đáp:

– Ta đây là đại ca tên gọi Ðào Cán Tiên.

Lão mặt xám xịt nói theo:

– Ta là nhị ca, tên gọi Ðào Căn Tiên.

Lão mặt lồi lõm tự giới thiệu:

– Ta không hiểu mình là tam ca hay tứ ca, và tên là Ðào Chi Tiên.

Lão trỏ vào người mặt đen giới thiệu:

– Y cũng không hiểu là tam ca hay tứ ca, tên gọi là Ðào Diệp Tiên.

Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ hỏi:

– Sao hai vị lại không biết mình là tam ca hay tứ ca?

Ðào Chi Tiên đáp:

– Chẳng phải là hai người chúng ta không biết mà vì gia gia cùng má má ta quên đấy chứ.

Lệnh Hồ Xung chưa hết ngạc nhiên hỏi:

– Sao lệnh đường và lệnh tôn lại quên được?

Ðào Chi Tiên đáp:

– Lúc gia gia và má má sanh anh em chúng ta có nhớ được ai trên ai dưới, nhưng sau mấy năm lại quên mất, vì vậy mà chẳng hiểu ai là lão tam, ai là lão tứ.

Lão trỏ vào người mặt đen nói tiếp:

– Y nhất định tranh làm anh, ta không chịu, y liền định đòi đánh nhau với ta, ta đành nhường y vậy.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Té ra hai vị là huynh đệ đồng bào.

Ðào Chi Tiên nói:

– Phải rồi! Chúng ta đây là sáu anh em.

Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

– Sao lại có hạng cha mẹ hồ đồ đến thế? Trách nào chẳng sinh ra 6 người con cũng hồ đồ luôn.

Hắn nhìn lại hai người nữa hỏi:

– Còn cách xưng hô hai vị này thế nào?

Lão mặt đỏ đáp:

– Ta là Ðào Hoa Tiên.

Lão mặt ngựa nói theo:

– Ta là Ðào Thực Tiên.

Lệnh Hồ Xung không nhịn được phải phì cười, nghĩ bụng:

– Ðào Hoa Tiên nét mặt đỏ hồng quả xứng với câu “tươi thắm như hoa đào”. Song ngũ quan lại xấu xa thế kia thì làm hoa đào thế nào được.

Ðào Hoa Tiên thấy Lệnh Hồ Xung vẻ mặt tươi cười cũng thích chí, nói:

– Trong sáu anh em thì tên ta hay hơn cả.

Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Ba chữ “Ðào Hoa Tiên” đúng là hay thiệt rồi nhưng Ðào Cán, Ðào Chi, Ðào Diệp, Ðào Thực cũng đều dễ nghe lắm. Tuyệt quá! Giả tỷ tại hạ được cái tên hay như vậy thì sướng muốn chết.

Ðào Cốc lục tiên tính tình vẫn ngây ngô như trẻ nít, chúng thấy Lệnh Hồ Xung khen tên bọn chúng hay thì nức lòng hởi dạ, và cho ngay hắn là người tốt nhất trong thiên hạ. Nhất là Ðào Chi Tiên và Ðào Thực tiên lại múa tay khoa chân như người điên. Lệnh Hồ Xung cười nói:

– Chúng ta đi thôi!

Hắn định kêu lục tiên trở lại giải khai huyệt đạo cho Lục Ðại Hữu nhưng nghĩ tới sư phụ cùng sư nương đang gặp tình trạng cấp bách, về sớm được lúc nào hay lúc ấy, vả lại trên ngọn núi Sám Hối không có mãnh thú thì chỉ sau mấy giờ huyệt đạo Lục Ðại Hữu sẽ tự nhiên giải khai, chẳng có chi đáng ngại, cho nên quyết định xuống núi ngay, không thể trùng trình nữa. Từ ngọn núi Sám Hối về đến tổ tiên đường phái Hoa Sơn đi theo đường trên núi xa hơn 17 dặm, nhưng 7 người này cước trình đều mau lẹ, chỉ đi trong khoảnh khắc đã tới nơi.

Ðoàn người về đến cổng tiên tổ đường đã thấy bọn Lao Ðức Nặc, Lương Phát, Thi Ðới Tử, Nhạc Linh San, Lâm Bình Chi, mấy chục tên sư đệ, sư muội đều đứng ở ngoài sân, ai nấy đều vẻ mặt rất lo âu. Bọn này thấy đại sư ca đều mừng quýnh. Lao Ðức Nặc chạy ra đón Lệnh Hồ Xung, khẽ nói:

– Ðại sư ca! Sư phụ cùng sư mương đang tiếp khách trong nhà.

Lệnh Hồ Xung quay lại nhìn Ðào Cốc lục tiên, giơ tay ra hiệu cho họ đứng yên đừng lên tiếng, rồi khẽ bảo Lao Ðức Nặc:

– Sáu vị này đều là bạn ta, đừng hỏi gì đến họ hết, để ta vào coi.

Hắn chạy vào đến cửa sổ nhà khách sảnh liền nhìn qua khe cửa coi động tĩnh bên trong. Kể ra thì Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân đang ngồi trong nhà với khách mà đệ tử đứng ở bên ngoài lấp ló là rất vô lễ, nhưng lúc này bọn đệ tử đều hiểu bản môn đang gặp bước nguy nan trọng đại nên đối với cử động của Lệnh Hồ Xung dĩ nhiên không dám dị nghị. Lệnh Hồ Xung ngó vào trong nhà khách sảnh thì thấy bên khách ngồi ở thủ vị là một lão già râu xanh, thân thể cao lớn, huyệt thái dương cao gồ lên, hiển nhiên là một tay nội, ngoại công đều rất cao thâm. Tay phải lão cầm cây cờ lệnh của Ngũ Nhạc kiếm phái, dĩ nhiên lão là tay cao thủ phái Tung Sơn. Mé dưới lão có ba người: một đạo nhân đứng tuổi, một ni cô chừng ngoài ba chục, và một lão già trên năm mươi tuổi. Cứ theo cách ăn mặc mà phân biệt cũng đủ biết ba người này thuộc ba phái Thái sơn, Hằng sơn và Hành sơn. Dưới nữa còn có ba người ngồi, đều vào trạc trên năm mươi tuổi cả, người nào cũng lưng đeo trường kiếm của phái Hoa Sơn. Người thứ nhất mặt đầy phẫn nộ, da mặt vàng khè, Lệnh Hồ Xung đoán chắc là người mà Lục Ðại Hữu bảo là Phong Bất Bình. Sư phụ và sư nương ngồi chủ vị tiếp khách, trên bàn bày nước trà và đồ điểm tâm.

 Trang trước Trang sau 
avatar
  Subscribe  
Thông báo về