Nhân vật Siêu quậy Téppi

 1. Chanô – giáo viện phụ trách tổ kiếm đạo trường Vệ Minh, cao thủ kiếm thuật.
 2. Chanpasi – học sinh trường Đông Hải, đi tìm kho báu với Téppi.
 3. Chansi – thành viên đội tuyển thủ lớp dưới tổ kiếm đạo trường Vệ Minh, thành viên nhóm sơ trung tại giải khu vực.
 4. Chansi – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải.
 5. Chany – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải, thành viên thi đấu với trường Vệ Minh.
 6. Chiso – ở cô nhi viện Từ Thiện.
 7. Chulo – thành viên nhóm sơ trung đội trường Minh Đạo tại giải khu vực.
 8. Chuso – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải, thành viên thi đấu với trường Vệ Minh.
 9. Chuto – thành viên nhóm sơ trung đội trường Đồng Tâm tại giải khu vực.
 10. Fanco – thành viên nhóm sơ trung đội trường Hạo Môn tại giải khu vực.
 11. Fanwa – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải, thành viên tứ trụ thi đấu với trường Vệ Minh.
 12. Hanmi – thành viên tổ sơ cấp tổ kiếm trường Đông Hải.
 13. Hansi – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải.
 14. Hasu – học sinh cùng lớp trường Vệ Minh với Teppi.
 15. Hiro – học sinh cùng lớp trường Vệ Minh với Teppi.
 16. Hirosi – ở cô nhi viện Từ Thiện.
 17. Hocan – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải.
 18. Hoji – thành viên nhóm sơ trung đội trường Đông Hải tại giải khu vực.
 19. Hoki – học sinh cùng lớp trường Vệ Minh với Teppi.
 20. Hopa – thành viên tổ sơ cấp tổ kiếm trường Đông Hải.
 21. Horu – học sinh trường Đông Hải.
 22. Hosi – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải.
 23. Hosisu – thành viên nhóm sơ trung đội trường Tân Xuân tại giải khu vực.
 24. Hotri – thành viên nhóm sơ trung đội trường Tam Hưng tại giải khu vực.
 25. Howa – thành viên lớp dưới tổ kiếm đạo trường Vệ Minh.
 26. Jian – thành viên nhóm sơ trung đội trường Tam Phú tại giải khu vực.
 27. Jinno – thành viên đội tuyển thủ lớp trên tổ kiếm đạo trường Vệ Minh, tay kiếm bậc 2, đội phó, thành viên thi đấu với trường Đông Hải.
 28. Jo – người làm gia đình Un.
 29. Kani – em út của Teppi.
 30. Keni – anh cả của Teppi.
 31. Kenti – thành viên nhóm sơ trung đội trường Tân Xuân tại giải khu vực.
 32. Khoni – học sinh lớp 2e trường Đông Hải.
 33. Koja – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải, thành viên thi đấu với trường Vệ Minh.
 34. Kopa – thành viên nhóm sơ trung đội trường Tân Hưng tại giải khu vực.
 35. Koposan – thành viên nhóm sơ trung đội trường Tân Xuân tại giải khu vực.
 36. Kori – thành viên nhóm sơ trung đội trường An Bình tại giải khu vực.
 37. Kosusi – thành viên đội tuyển thủ lớp trên tổ kiếm đạo trường Vệ Minh, thành viên thi đấu với trường Đông Hải.
 38. Kôyô – thầy giáo trường Minh Tuyền, rất tốt bụng.
 39. Koyung – thành viên nhóm sơ trung đội trường Đồng Tâm tại giải khu vực.
 40. Kusi – tổ trưởng tổ nhu đạo trường Đông Hải.
 41. Kyo – bác sỹ gia đình Lin.
 42. Lalosu – thành viên nhóm sơ trung đội trường Đại Nam tại giải khu vực.
 43. Lianhao – thành viên đội tuyển thủ lớp dưới tổ kiếm đạo trường Vệ Minh, thành viên nhóm sơ trung tại giải khu vực.
 44. Limo – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải.
 45. Linto – thành viên nhóm sơ trung đội trường An Phúc tại giải khu vực.
 46. Lintô – chú của Teppi.
 47. Linyô – bố của Teppi, sâu rượu, tính tình thô lỗ, vô trách nhiệm.
 48. Lioho – thành viên nhóm sơ trung đội trường An Phúc tại giải khu vực.
 49. Lipa – thành viên nhóm sơ trung đội trường Đệ Hóa tại giải khu vực.
 50. Liso – thành viên đội tuyển thủ lớp trên tổ kiếm đạo trường Vệ Minh, thành viên thi đấu với trường Đông Hải.
 51. Litra – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải.
 52. Litra – thành viên nhóm sơ trung đội trường Minh Đạo tại giải khu vực.
 53. Litri – thành viên nhóm sơ trung đội trường Đông Hải tại giải khu vực.
 54. Liwanto – thành viên đội tuyển thủ lớp trên tổ kiếm đạo trường Vệ Minh, thành viên thi đấu với trường Đông Hải.
 55. Lusano – học sinh trường Minh Tuyền.
 56. Lusin – thành viên nhóm sơ trung đội trường Tân Hưng tại giải khu vực.
 57. Maishi – cô giáo dạy tiếng Anh trường Vệ Minh.
 58. Masan – biệt hiệu Niso, học sinh lớp trưởng lớp 2e trường Đông Hải, hiền lành, đi tìm kho báu với Téppi.
 59. Mihonmi – học sinh cùng lớp trường Vệ Minh với Teppi, xinh đẹp.
 60. Misan – y tá phòng y tế trường Đông Hải, xinh đẹp.
 61. Misu – đứng đầu nhóm học sinh cá biệt trường Vệ Minh.
 62. Miyu – học sinh cùng lớp trường Vệ Minh với Teppi.
 63. Moji – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải.
 64. Mojun – thành viên nhóm sơ trung đội trường Tân Xuân tại giải khu vực.
 65. Nari – học sinh trường Đông Hải.
 66. Nato – học sinh cùng lớp trường Vệ Minh với Teppi.
 67. Nita – chủ tướng, tổ trưởng tổ kiếm trường Chí Thành.
 68. Nusi – học sinh cá biệt trường Vệ Minh.
 69. Okuta – thành viên đội tuyển thủ lớp trên tổ kiếm đạo trường Vệ Minh, thành viên thi đấu với trường Đông Hải.
 70. Osesu – thành viên đội tuyển thủ lớp trên tổ kiếm đạo trường Vệ Minh, thành viên thi đấu với trường Đông Hải.
 71. Osisi – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải, thành viên tứ trụ thi đấu với trường Vệ Minh.
 72. Otrisin – học sinh trường Đông Hải, đi tìm kho báu với Téppi.
 73. Phani – thầy giáo ưu tú của trường Vệ Minh, thầy của Teppi.
 74. Pojin – thành viên đội hý kịch trường Đông Hải.
 75. Pose – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải.
 76. Sachi – ở cô nhi viện Từ Thiện.
 77. Saisi – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải, phó tướng thi đấu với trường Vệ Minh.
 78. Sane – thành viên đội hý kịch trường Đông Hải.
 79. Sanho – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải.
 80. Sani – học sinh cùng lớp trường Vệ Minh với Teppi.
 81. Sany – thành viên nhóm sơ trung đội trường Minh Đạo tại giải khu vực.
 82. Sannô – tổ trưởng tổ kiếm đạo trường Vệ Minh, tính tình nhỏ mọn, ưa nịnh, nhưng rất có trách nhiệm.
 83. Santaing – học sinh lớp 2a trường Đông Hải, cùng phòng, đi tìm kho báu với Téppi.
 84. Saren – thành viên nhóm sơ trung đội trường Minh Đạo tại giải khu vực.
 85. Satro – thành viên nhóm sơ trung đội trường Đại Nam tại giải khu vực.
 86. Sentro – thành viên nhóm sơ trung đội trường Tam Phú tại giải khu vực.
 87. Senyu – thành viên nhóm sơ trung đội trường Tân Hưng tại giải khu vực.
 88. Shipa – thành viên nhóm sơ trung đội trường Minh Đạo tại giải khu vực.
 89. Shitu – thành viên nhóm sơ trung đội trường Tây Hải tại giải khu vực.
 90. Sichin – bạn gái Wanno.
 91. Siho – học sinh trường Đông Hải.
 92. Sihôlung – tổ trưởng tổ kiếm trường Đông Hải, nóng tính, rất nể trọng Teppi.
 93. Sihôun – biệt danh Hà Mã, giáo viên lớp 2e, phụ trách tổ kiếm trường Đông Hải, kiếm thủ bậc 6, thô lỗ, nóng tính.
 94. Simin – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải, thành viên thi đấu với trường Vệ Minh.
 95. Sinho – thành viên đội tuyển thủ lớp dưới tổ kiếm đạo trường Vệ Minh.
 96. Sinka – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải.
 97. Sinkan – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải.
 98. Sinken – thành viên lớp dưới tổ kiếm đạo trường Vệ Minh.
 99. Sinsa – học sinh lớp 2b trường Đông Hải, cùng phòng Teppi.
 100. Sinse – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải.
 101. Sinta – thành viên nhóm sơ trung đội trường Tây Hiệp tại giải khu vực.
 102. Sinyô – ở cô nhi viện Từ Thiện.
 103. Sinyu – thành viên nhóm sơ trung đội trường Tam Phú tại giải khu vực.
 104. Sio – người làm gia đình Lin.
 105. Siru – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải.
 106. Sisan – thành viên nhóm sơ trung đội trường Tân Hưng tại giải khu vực.
 107. Sisen – học sinh lớp 2c trường Đông Hải.
 108. Sisoji – thành viên nhóm sơ trung đội trường An Phúc tại giải khu vực.
 109. Sita – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải.
 110. Sito – thầy giáo trường Vệ Minh.
 111. Sito – học sinh lớp 2e trường Đông Hải.
 112. Sitra – thành viên tổ cấp trung tổ kiếm trường Đông Hải.
 113. Sosa – thành viên nhóm sơ trung đội trường Đông Hải tại giải khu vực.
 114. Suchi – chị tư của Teppi.
 115. Sulin – thành viên nhóm sơ trung đội trường Đồng Tâm tại giải khu vực.
 116. Sunpu – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải, thành viên thi đấu với trường Vệ Minh.
 117. Suri – học sinh cùng lớp trường Vệ Minh với Teppi.
 118. Susen – thành viên đội tuyển thủ lớp dưới tổ kiếm đạo trường Vệ Minh, thành viên nhóm sơ trung tại giải khu vực.
 119. Sushi – chị ba của Teppi.
 120. Susimin – thành viên đội tuyển thủ lớp trên tổ kiếm đạo trường Vệ Minh, thành viên thi đấu với trường Đông Hải.
 121. Suso – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải, thành viên thi đấu với trường Vệ Minh.
 122. Suta – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải.
 123. Somo – ở cô nhi viện Từ Thiện.
 124. Tadasi – ở cô nhi viện Từ Thiện.
 125. Takêsi – ở cô nhi viện Từ Thiện.
 126. Tani – thành viên lớp dưới tổ kiếm đạo trường Vệ Minh.
 127. Tanja – thành viên nhóm sơ trung đội trường Đồng Tâm tại giải khu vực.
 128. Tanta – thành viên nhóm sơ trung đội trường An Phúc tại giải khu vực.
 129. Tasen – thành viên nhóm sơ trung đội trường Đại Nam tại giải khu vực.
 130. Tasin – thành viên nhóm sơ trung đội trường Nam Thành tại giải khu vực.
 131. Tansowan – học sinh trường Đông Hải, đi tìm kho báu với Téppi.
 132. Téppi – nhân vật chính của truyện, rất khỏe mạnh và thông minh, không thích luật lệ và quy tắc, thô lỗ giống bố và thù dai, chủ tướng tổ kiếm trường Vệ Minh và Đông Hải.
 133. Thani – ở cô nhi viện Từ Thiện.
 134. Tinsu – thành viên đội tuyển thủ lớp trên tổ kiếm đạo trường Vệ Minh, thành viên thi đấu với trường Đông Hải.
 135. Tony – học sinh cùng lớp trường Vệ Minh với Teppi, lớp trưởng.
 136. Tranji – thành viên nhóm sơ trung đội trường Đông Hải tại giải khu vực.
 137. Traôtri – học sinh cá biệt lớp 2e trường Đông Hải, đi tìm kho báu với Téppi.
 138. Trasa – học sinh lớp 2e trường Đông Hải.
 139. Trisi – học sinh lớp 2d trường Đông Hải, cùng phòng Teppi.
 140. Trôchiru – thành viên nhóm sơ trung đội trường Đại Nam tại giải khu vực.
 141. Trôsi – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải.
 142. Trosu – thành viên đội tuyển thủ lớp trên tổ kiếm đạo trường Vệ Minh, thành viên thi đấu với trường Đông Hải.
 143. Trôyô – học sinh cá biệt trường Minh Tuyền, giỏi võ, ở cô nhi viện Từ Thiện, quán quan toàn quốc cấp 2, thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải, thành viên thi đấu với trường Vệ Minh.
 144. Uho – thành viên tổ sơ cấp tổ kiếm, thành viên nhóm sơ trung đội trường Đông Hải tại giải khu vực.
 145. Ukou – thành viên nhóm sơ trung đội trường Ký Minh tại giải khu vực.
 146. Usi – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải.
 147. Utro – thành viên nhóm sơ trung đội trường Tam Phú tại giải khu vực.
 148. Waisi – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải.
 149. Wangji – thành viên nhóm sơ trung đội trường An Phúc tại giải khu vực.
 150. Wanho – học sinh trường Đông Hải.
 151. Wanno – thành viên đội tuyển thủ lớp dưới tổ kiếm đạo trường Vệ Minh, thành viên nhóm sơ trung tại giải khu vực.
 152. Wanse – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải.
 153. Wansu – học sinh trường Đông Hải.
 154. Wansu – thành viên nhóm sơ trung đội trường Tân Xuân tại giải khu vực.
 155. Wasu – học sinh cùng lớp trường Vệ Minh với Teppi.
 156. Wuan – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải.
 157. Yan – trọng tài trận trường Vệ Minh và trường Đông Hải.
 158. Yanô – viện trưởng cô nhi viện, cao thủ kiếm thuật.
 159. Yansa – chủ tướng, tổ trưởng tổ kiếm trường Tân Hưng.
 160. Yansi – thành viên tổ cấp cao tổ kiếm trường Đông Hải.
 161. Yantai – thành viên nhóm sơ trung đội trường Đồng Tâm tại giải khu vực.
 162. Yayni – thành viên nhóm sơ trung đội trường Tân Hưng tại giải khu vực, con của chủ hội quán kiếm thuật.
 163. Ychiru – thành viên nhóm sơ trung đội trường Nhân Nghĩa tại giải khu vực.
 164. Ynisi – thành viên nhóm sơ trung đội trường Tam Phú tại giải khu vực.
 165. Yohai – thành viên nhóm sơ trung đội trường Đại Nam tại giải khu vực.
 166. Yoko – thành viên đội tuyển thủ lớp dưới tổ kiếm đạo trường Vệ Minh, thành viên nhóm sơ trung tại giải khu vực.
 167. Yoshi – anh hai của Teppi.
 168. Yotra – thành viên nhóm sơ trung đội trường Đại Lâm tại giải khu vực.
avatar
  Subscribe  
Thông báo về