Nhân vật Ỷ Thiên Đồ Long ký

 1. Ân Dã Vương – con trai của Ân Thiên Chính, Thiên Vi đường chủ của Thiên Ưng giáo.
 2. Ân Lê Đình – đệ tử thứ 6 của Trương Tam Phong, kiếm thuật cao cường.
 3. Ân Thiên Chính – ngoại hiệu Bạch Mi Ưng Vương, giáo chủ Thiên Ưng giáo, là một trong tứ đại hộ pháp của Minh giáo.
 4. Ân Tố Tố – vợ của Trương Thúy Sơn, con của Ân Thiên Chính, Tử Vi đàn chủ của Thiên Ưng giáo.
 5. Ân Vô Lộc – người của Thiên Ưng giáo.
 6. Ân Vô Phúc – người của Thiên Ưng giáo.
 7. Ân Vô Thọ – người của Thiên Ưng giáo.
 8. Bạch Quy Thọ – đàn chủ Huyền Võ đàn của Thiên Ưng giáo.
 9. Bách Tổn đạo nhân – sư phụ của Huyền Minh nhị lão.
 10. Ban Thục Nhàn – vợ của Hà Thái Xung.
 11. Bành Oánh Ngọc – cao thủ Minh giáo.
 12. Bối Cẩm Nghi – đệ tử phái Nga Mi.
 13. Cao Tắc Thành – đệ tử phái Côn Luân đi phó hội tại Vương Bàn Sơn.
 14. Chu Chỉ Nhược – con gái của người chèo thuyền, là cô gái Đồ Long, người lấy được bí mật của đao Đồ Long.
 15. Chu Tử Vượng – là người của Di Lặc tông trong Minh giáo, khởi nghĩa tại Viên Châu, Giang Tây, tự lập làm đế, lấy quốc hiệu là Chu, sau bị nhà Nguyên tiêu diệt.
 16. Cung Cửu Giai – tổng tiêu đầu của Yến Vân tiêu cục ở kinh sư.
 17. Diệt Tuyệt sư thái – chưởng môn phái Nga Mi, võ công cao cường, tính tình cay độc.
 18. Du Đại Nham – đệ tử thứ 3 của Trương Tam Phong, cẩn thận mẫn cán, bị ám toán trở thành tàn phế.
 19. Du Liên Châu – đệ tử thứ 2 của Trương Tam Phong, tính tình trầm định, võ công cao cường.
 20. Dương Bất Hối – con gái của Kỷ Hiểu Phù và Dương Tiêu.
 21. Đàm Thụy Lai – ngoại hiệu Thần Thương Chấn Bát Phương, ở phủ Khai Phong.
 22. Đinh Mẫn Quân – đệ tử Diệt Tuyệt, sư tỷ Kỷ Hiểu Phù.
 23. Đô Đại Cẩm – ngoại hiệu Đa Tí Hùng, tổng tiêu đầu Long Môn tiêu cục.
 24. Đức Thành – ngoại hiệu là Hải Đông Thanh, một trong Trường Bạch Tam cầm, ắp cắp Đồ Long đao từ phái Hải Sa.
 25. Đường Văn Lượng – một trong Không Động ngũ lão, tính nết bộp chộp.
 26. Giác Viễn thiền sư – người trông coi Tàng Kinh các, sư phụ của Trương Quân Bảo.
 27. Giản Tiệp – ngoại hiệu Thánh Thủ Già Lam, môn hạ phái Không Động.
 28. Hạ Lão Tam – người của Vu Sơn bang, giỏi điều khiển rắn.
 29. Hà Thái Xung – ngoại hiệu Thiết Cầm tiên sinh, chưởng môn phải Côn Luân.
 30. Hà Túc Đạo – Côn Luân Tam Thánh, tổ sư của phái Côn Luân.
 31. Hồ Thanh Ngưu – biệt hiệu Điệp Cốc Y Tiên, người của Minh giáo.
 32. Khổ Thừa thiền sư – sư tổ của Thiên Minh thiền sư.
 33. Khổ Trí thiền sư – thủ tọa Đạt Ma đường thời Khổ Thừa.
 34. Khổ Tuệ thiền sư – thủ tọa La Hán đường thời Khổ Thừa, tổ sư Thiếu Lâm Tây Vực.
 35. Không Kiến thiền sư – sư huynh Không Văn, bụng dạ từ bi, sư phụ của Thành Côn, bị Tạ Tốn giết.
 36. Không Tính thiền sư – sư đệ Không Văn, xuất gia từ nhỏ, ngờ nghệch, hồn nhiên, không thông thế sự.
 37. Không Trí thiền sư – sư đệ Không Văn, bụng dạ hẹp hòi.
 38. Không Văn thiền sư – phương trượng Thiếu Lâm, trầm tĩnh, kín đáo.
 39. Kỷ Hiểu Phù – đệ tử của Diệt Tuyệt, con gái của Kỷ lão anh hùng, hôn thê của Ân Lê Đình.
 40. Kỳ Thiên Bưu – tổng tiêu đầu của Hổ Cứ tiêu cục ở Kim Lăng.
 41. Lý Thiên Viên – sư đệ Ân Thiên Chính, Thiên Thị đường chủ của Thiên Ưng giáo.
 42. Mạc Thanh Cốc – đệ tử thứ 7 của Trương Tam Phong.
 43. Mạch Kình – bang chủ Cự Kình bang.
 44. Mai Thạch Kiên – bang chủ Vu Sơn bang.
 45. Mạnh Chính Bằng – người của phái Ngũ Phượng Đao, sư huynh của Mạnh Chính Hồng, bị Tạ Tốn giết.
 46. Mạnh Chính Hồng – nữ tế của chưởng môn Ngũ Phượng Đao.
 47. Minh Nguyệt – đạo đồng chăm sóc Du Đại Nham.
 48. Ngô Nhất Manh – võ sư ở Kinh Châu, nổi tiếng với chín mũi Đoạn Hồn Ngô Công tiêu.
 49. Nguyên Quảng Ba – tổng đà chủ phái Hải Sa.
 50. Phan Thiên Canh – cao thủ Thiếu Lâm Tây Vực.
 51. Phương Bình – lão anh hùng ở Lan Phong, Hà Nam, bị Tạ Tốn giết chết.
 52. Phương Thiên Lao – cao thủ Thiếu Lâm Tây Vực.
 53. Quá Tam Quyền – chưởng môn phái Thần Quyền.
 54. Quách Tương – con gái thứ 2 của Quách Tỉnh và Hoàng Dung, tổ sư của phái Nga Mi.
 55. Quan Năng – đứng đầu trong Không Động ngũ lão.
 56. Sử Hỏa Long – bang chủ Cái bang, người chính chực trực.
 57. Tạ Tốn – ngoại hiệu Kim Mao Sư Vương, tự là Thoái Tư, là một trong tứ đại hộ pháp của Minh giáo. Tạ Tốn bị đả kích lớn, trở nên điên khùng, gây nhiều tội ác, sau kết nghĩa với Trương Thúy Sơn.
 58. Tây Hoa Tử – cao thủ phái Côn Luân.
 59. Thành Côn – ngoại hiệu Phích Lịch thủ, sư phụ của Tạ Tốn, võ công cao cường, mưu trí hơn người, nhưng vì thù oán cá nhân sẵn sàng làm tất cả mọi việc ác, kể cả bán nước. Vào Thiếu Lâm tự xuất gia, lấy pháp danh là Viên Chân.
 60. Thanh Phong – đạo đồng chăm sóc Du Đại Nham.
 61. Thường Kim Bằng – đàn chủ Chu Tước đàn của Thiên Ưng giáo.
 62. Thường Ngộ Xuân – anh hùng Minh giáo.
 63. Thiên Minh thiền sư – phương trượng Thiếu Lâm.
 64. Tiên Vu Thông – ngoại hiệu Thần Cơ Tử, chưởng môn phái Hoa Sơn, vong ân bội nghĩa, hại chết em gái của ân nhân mình là Hồ Thanh Ngưu.
 65. Tiết Công Viễn – đệ tử của Tiên Vu Thông.
 66. Tĩnh Huyền sư thái – đệ tử đời thứ 4 của phái Nga Mi.
 67. Tĩnh Hư sư thái – tam đệ tử đời thứ 4 của phái Nga Mi.
 68. Tống Viễn Kiều – đại đệ tử của Trương Tam Phong.
 69. Trương Quân Bảo – tổ sư của phái Võ Đang, đổi tên là Trương Tam Phong.
 70. Trương Thúy Sơn – ngoại hiệu Ngân Câu Thiết Hoạch, đệ tử thứ 5 của Trương Tam Phong.
 71. Trương Tùng Khê – đệ tử thứ 4 của Trương Tam Phong, thông minh xuất chúng, cơ trí hơn người.
 72. Tuệ Phong – đệ tử Thiếu Lâm, đổ oan cho Trương Thúy Sơn.
 73. Tuyền Kiếm Nam – chưởng môn phái Thanh Long ở Cao Ly.
 74. Tưởng Lập Đào – đệ tử phái Côn Luân đi phó hội tại Vương Bàn Sơn.
 75. Vân Hạc – tổng tiêu đầu của Tấn Dương tiêu cục ở Thái Nguyên.
 76. Vệ Thiên Vọng – cao thủ Thiếu Lâm Tây Vực.
 77. Vệ Tứ Nương – ngoại hiệu Thiểm Điện Thủ, cao thủ phái Côn Luân.
 78. Viên Âm – một trong thập bát La Hán của Thiếu Lâm.
 79. Viên Nghiệp – một trong thập bát La Hán của Thiếu Lâm.
 80. Viên Tâm – một trong thập bát La Hán của Thiếu Lâm.
 81. Vô Sắc thiền sư – thủ tọa La Hán đường Thiếu Lâm thời Thiên Minh.
 82. Vô Tướng thiền sư – thủ tọa Đạt Ma đường thời Thiên Minh.
0 0 vote
Article Rating
0
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments