Trường Học Uy Long III (1993)

“Trường Học Uy Long III” là phần 3 của serie hài về cảnh sát viên nằm vùng Châu Tinh Tinh. Đây là bộ phim đóng chung thứ 2 giữa Châu Tinh Trì và ca sỹ nổi tiếng Mai Diễm Phương sau “Xẩm Xử Quan”.

Xem tiếp
0