Lực Lượng Phản Ứng III (2001)

Phần thứ 3 của bộ phim “Lực Lượng Phản Ứng” cho thấy những thay đổi rất lớn về nhân vật và tính cách của các nhân vật. Diễn viên chính ở 2 phần trước là Quan Vịnh Hà đã chuyển sang làm việc cho đài ATV.

Xem tiếp
0