Chuyện Hỷ Trong Nhà (1992)

Đây là bộ phim đầu tiên và hay nhất trong serie “Chuyện Hỷ Trong Nhà” được trình chiếu vào dịp tết Âm Lịch. Kịch bản bộ phim này sau đã được dựng lại thêm 5 lần vào những năm 1993, 1997, 2009-2012.

Xem tiếp
0